qz.com

Dnešná časť krátkych faktov na večer vám opäť prináša jednu rýchlu zaujímavosť. Novinky, aktuálne informácie, zaujímavosti z prírody, histórie, športu, rekordy či neuveriteľné príbehy. To všetko sa dočítate v našich faktoch.

V roku 2015 uskutočnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) hromadný test, v ktorom dala 15-ročným študentom z každej krajiny sveta test z matematiky a vedy. Na prvom mieste sa umiestnili tínedžeri zo Singapuru. Metódy výuky v tejto krajine sa odvtedy začali presadzovať aj v iných krajinách ako Kanada, USA, Izrael, či Veľká Británia.

Singapur rieši moderné problémy školstva a snaží sa zapájať nové projekty, ktoré zlepšia životy študentov. To dokazuje aj video, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva. Toto 3-minútové video je založené na skutočnej udalosti a sleduje príbeh 15-ročnej Shirley, ktorá bojuje s jedným z predmetov a jej učiteľka sa jej snaží pomôcť. Cieľom je jednoduchá správa: Všetko, na čom záleží, je to, že sa snažíš najlepšie ako vieš.

Singapur sa tiež snaží zmeniť postoj žiakov k dôležitým testom, ako je napríklad záverečný test na základnej škole (u nás tzv. monitor) alebo maturita a zameriavajú sa viac na to, aby sa mali študenti dobre. Žiaci sa na tieto testy zväčša nabiflia, aby dosiahli čo najväčší počet bodov a samotné testy sú skôr stresujúcou udalosťou, ako poučnou. Singapur preto založil nový systém hodnotenia, ktorý by sa mal zaviesť v roku 2021 a rozdeliť študentov do viacerých skupín, podľa ich zručností. Výsledky budú zamerané na jednotlivca, jeho záujmy a budú rozhodovať o tom, na akú školu daný žiak pôjde.

qz.com
qz.com
0
Uložiť článok
Komentovať