Foto: Pexels

Tempo rastu bolo najprudšie od roku 2004.

Mzdy by mali na Slovensku tento rok ešte porásť. Bankoví analytici sa zhodli na tom, že rast nominálnych miezd bude pokračovať naďalej výrazným tempom, i keď úrovne z minulého roka už nedosiahne.

„Pri nami očakávanom raste nominálnych miezd na úrovni okolo 7 percent, by vďaka nižšej miere priemernej inflácie na úrovni troch percent, mohli reálne mzdy rásť v tomto roku na úrovni približne 4 percent,“ povedal analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Mzdy budú rásť

Z pohľadu mzdových trendov sa nič zásadnejšie nemení, najvyššie zárobky dosahujú zamestnanci najkvalifikovanejších profesií. „V tomto roku očakávame, že dopyt po pracovníkoch najmenej zarábajúceho odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb bude rásť, čo by mohlo priaznivo ovplyvniť aj ich mzdy. Do konca roka by sa mali priblížiť k priemeru 950 eur,“ predpokladá analytik 365 banky Tomáš Boháček.

Rast reálnych miezd vo všetkých sektoroch ekonomiky by mal vzhľadom na nízku ponuku na trhu práce pokračovať podľa neho v raste aj tento rok, hoci tempo by už nemuselo byť také markantné.

„Na rozdiel od minulého roka však už priemerná mzda nedostane dodatočný impulz z verejného sektora,“ pridáva sa analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršnák. Medziročne síce v prvej polovici bude ešte podľa neho doznievať minuloročné septembrové zvýšenie miezd vo verejnom sektore, dynamika rastu miezd sa však už začne citeľnejšie spomaľovať.

„Na úrovne z roku 2021 sa však vyšplhajú najskôr až v druhej polovici roku 2025, respektíve na prelome rokov 2025 a 2026,“ konštatuje Koršnák.

„Návrat k reálnemu rastu miezd posunie domácnosti do komfortnejšej situácie a celková spotreba domácnosti sa v tomto roku vráti do plusu, čo bude jedným z dôvodov, prečo bude naša ekonomika rásť vyšším tempom v porovnaní s minulým rokom,“ skonštatoval Kočiš.

Najlepšie a najhoršie zarábajúci

Očakáva, že HDP Slovenska v tomto roku bude rásť na úrovni 2 percent. Na druhej strane ešte dynamickejší rast celkovej spotreby domácností, ktorý bude podľa očakávaní rásť v tomto roku o 2,5 percenta medziročne, bude podľa neho limitovaný potrebou domácností nahradiť, respektíve doplniť úspory, ktoré v ostatných dvoch rokoch v dôsledku zvýšenej inflácie a reálnemu poklesu miezd museli vo zvýšenej miere míňať.

Priemerná nominálna mzda na Slovensku v poslednom kvartáli minulého roka stúpla o 10,6 percenta na 1 569 eur a medziročne sme u nás zarobili o 151 eur viac. V priemere za celý rok dokázali ľudia na Slovensku zarobiť v hrubom 1 430 eur za mesiac. Medziročne je to o takmer desatinu viac a nárast sme videli vo všetkých sledovaných 19 sektoroch ekonomiky.

Foto: Unsplash

Tempo rastu bolo najprudšie od roku 2004. Najvyššia mzda bola tradične v Bratislavskom kraji a najnižšia v kraji Prešovskom, pričom rozdiel týchto krajov sa pohyboval približne okolo 600 eur.

Najvyššia priemerná mzda bola v IT sektore na úrovni 2 400 eur a ďalej v sektoroch dodávky energií, či vo finančných a poisťovacích činnostiach. V deviatich z 19 odvetví ekonomiky bola mzda pod priemerom a najnižšiu nominálnu mzdu mali stále zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách na úrovni 887 eur, ktorí ako jediní neprekročili hranicu tisíc eur.

Uložiť článok

Najnovšie články