Foto: TASR - Martin Baumann, Unsplash

Výška týchto náhrad vychádza z priemernej hrubej mesačnej mzdy zistenej Štatistickým úradom SR za rok 2023.

Sociálna poisťovňa bude zamestnancom, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo ich postihla choroba z povolania, vyplácať vyššie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. Ide o jednorazové dávky z úrazového poistenia, ktoré majú kompenzovať poškodené zdravie alebo liečbu v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, resp. zníženie možnosti spoločenského uplatnenia v súvislosti s poškodením zdravia.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje návrh opatrenia, ktorým sa stanoví výška náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2024. Výška týchto náhrad vychádza z priemernej hrubej mesačnej mzdy zistenej Štatistickým úradom SR za rok 2023. Suma dosiahne dve percentá z vlaňajšej priemernej hrubej mzdy.

Priemernú hrubú mesačnú mzdu za minulý rok štatistici vykázali vo výške 1 430 eur. Hodnota bodu stanovená pre určenie sumy úrazových dávok tak v tomto roku stúpne o 9,7 percenta, teda o 2,52 na 28,60 eura.

Pri výpočte náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy za jeden bod.

Uložiť článok

Najnovšie články