Foto: SITA/KR PZ Banská Bystrica, Branislav Bibel

Podľa rezortu vnútra spolu s ministerstvom financií pracujú na tom, aby zmenili zákon počas tohto roka.

Všetky členské štáty vrátane Slovenskej republiky budú musieť akceptovať elektronický formát takzvanej zelenej karty. Rozhodlo o tom Valné zhromaždenie Európskej rady kancelárií zelenej karty. Na Slovensku však panuje chaos – kým ministerstvo vnútra tvrdí, že je nutné upraviť zákon, podľa rezortu financií to nie je potrebné.  

Nové pravidlá nás posunú vpred

Podľa informácií RTVS bude možnosť kontroly povinného zmluvného poistenia (PZP) v elektronickej forme zavedená aj pri bežnej cestnej kontrole, čo dopravný analytici vítajú. Niektorí z nich tvrdia, že takáto možnosť mala byť vodičom poskytnutá už skôr.

Dnes podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského platí, že vodič je povinný disponovať dokladom, ktorým preukáže, že zákonné poistenie zaplatil. A kým u nás je štandardom, že ľudia pri sebe nosia papierovú verziu dokladu, v zahraničí to funguje na základe evidencie v databáze, alebo v elektronickej forme.

Ministerstvá sa nezhodujú

Podľa rezortu vnútra spolu s ministerstvom financií pracujú na tom, aby zmenili zákon počas tohto roka. Od roku 2025 by teda polícia už postupovala v súlade s novými pravidlami.

Avšak kým ministerstvo financií, gestor PZP, tvrdí, že zákon nešpecifikuje, akú formu by malo mať potvrdenie – či elektronickú, papierovú alebo inú – a už teraz je možné preukázať uzatvorenie PZP elektronickou formou, vnútro má iný názor.

„V súčasnosti sa akceptuje doklad o povinnom zmluvnom poistení iba v papierovej forme. Akceptovanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení v elektronickej podobe bude možné po zmene legislatívy,“ uviedol Matej Neumann, hovorca ministerstva vnútra.

Potrebujeme jednotné predpisy

Aktuálny problém je v tom, že poisťovne potvrdenie o úhrade povinného zmluvného poistenia posielajú v rôznych podobách. Kým jedni ich dostanú na email a zelenú kartu si musia vytlačiť doma, iným príde poštou, ak o to požiadajú. Nové pravidlá by to mali zjednotiť.

„Od prvého januára 2025 budú viazané povinnosťou vydať poistenému potvrdenie v elektronickej forme,“  povedala hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní a Slovenskej kancelárie poisťovateľov, Eva Jacková.

Uložiť článok

Najnovšie články