Foto: Archív Miroslavy Gubalovej/Pobočka pre Banskobystrický kraj Úsmev ako dar

Pomáhajú tým, na ktorých spoločnosť často zabúda.

Na Slovensku sa nachádza mnoho organizácií či občianskych združení, ktoré čiastočne suplujú funkciu štátu a pomáhajú ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Väčšina z vás asi už prispela napríklad do rôznych dobročinných zbierok, ktoré tieto organizácie či združenia usporiadavajú, aby mohli fungovať a vykonávať dôležitú činnosť – pomáhať slabším. Jedným z takých združení je aj Úsmev ako dar.

Slogan Úsmevu ako dar: „Aby rodina ostala spolu“ napovedá, že sa venuje najmä rodinám, ktorých stabilita je ohrozovaná mnohými faktormi, od nefunkčných vzťahov až po finančné problémy. Možno si to neuvedomujeme, ale nielen podniky na Slovensku, ale aj občianske združenia zasiahla koronakríza. Najväčším rizikom v tomto prípade je, že ak kríza zasiahne takéto združenie, môže to mať dopad na rozsah služieb, ktoré svojim klientom v ťažkých chvíľach poskytuje.

O tom, ako funguje Úsmev ako dar, konkrétne Pobočka pre Banskobystrický kraj, sme sa rozprávali s jej predsedkyňou Miroslavou Gubalovou.

Ako vás ako Úsmev ako dar zasiahla koronavírusová kríza?

Naše združenie zasiahla kríza, podobne ako ostatných, na tých najcitlivejších miestach. V prvom rade nám znemožnila organizovať zbierky v uliciach a benefičné podujatia, z ktorých výťažok je určený na starostlivosť o našich klientov.

Mimoriadnym podmienkam sme sa však čiastočne prispôsobili a pokračovali s aktivitami, u ktorých to situácia dovoľovala. Poradenstvo a vzdelávanie sa presunulo do on-line priestoru, s klientmi sme ostali v telefonickom kontakte a v nevyhnutných prípadoch sme realizovali terénnu pomoc. Tým sme predišli úplnému prerušeniu kontaktu s ľuďmi, o ktorých sa staráme.

Dodávka základných potrieb pre klientov. Foto: Pobočka pre Banskobystrický kraj Úsmev ako dar

A ako zasiahla vašich klientov?

Naši klienti sa ocitli v dvojnásobne kritickej situácii. Problémy, s ktorými sa stretávali už predtým, boli krízou znásobené, často až vyhrotené. Počas koronakrízy prichádzali mnohí z nich o prácu a možnosť zabezpečiť základné fyziologické potreby.

Keďže ide o ohrozené rodiny a mladých dospelých, ktorí sa naozaj nemajú na koho obrátiť, ich situácia bola zúfalá. Nemajú rodinu ani blízkych, na zvládanie bežných aj mimoriadnych problémov sú sami. Hoci sa o tom nehovorí masovo, aj oni boli a sú jednou z najohrozenejších skupín.

Čo pre nich teraz zabezpečujete v momentálnej situácii navyše?

Prostredníctvom partnerov, ktorých sme oslovili, sa nám podarilo zabezpečiť najmä nevyhnutnú materiálnu pomoc vo forme potravín a hygienických prostriedkov. Museli sme však riešiť aj náhradné ubytovanie, keďže v dôsledku karanténnych opatrení a nepriaznivej ekonomickej situácie hrozilo niektorým bezdomovectvo.

U klientov, pri ktorých hrozil rozpad rodiny alebo riziko odobratia dieťaťa a jeho umiestnenia do centra pre deti a rodiny, sme po preskúmaní situácie pristúpili aj k priamej finančnej pomoci. Za bežných okolností je finančná pomoc skôr výnimočná.

Foto: Pobočka pre Banskobystrický kraj Úsmev ako dar

Po vypuknutí koronakrízy ste spustili kampaň venuj.usmev. Aký je jej cieľ?

Výzva venuj.usmev.sk  je iniciatívou Pobočky pre Banskobystrický kraj Úsmev ako dar. V prvej etape výzvou pobočka reagovala na situáciu v súvislosti s núdzovým stavom na Slovensku a poskytla svojim klientom nevyhnutnú SOS pomoc. Cieľom druhej etapy je zmierniť ekonomické dopady pandémie na ohrozené skupiny ľudí a vytvoriť im štartovaciu čiaru do ďalšieho, samostatnejšieho života. Aby sa z nich nestali bezdomovci, aby rodina zostala spolu.

V čom je táto kampaň výnimočná?

Výzva, v rámci ktorej prebieha aj zbierka, cieli na skupiny ľudí, na ktoré sa často zabúda. Aj ohrozenie v podobe chudoby, rozpadu rodín či odobratia dieťaťa je tiež vážne a treba mu venovať pozornosť. Pre nás ako spoločenstvo ľudí, ktorí tu spolu žijú, by malo byť dôležité aspoň to, že je ekonomicky výhodné týmto ľuďom pomáhať – rozvíjaním ich zručností, podporou k samostatnosti a zvyšovaním ich finančnej gramotnosti. Je niekoľkonásobne lacnejšie pomôcť rodičom nájsť prácu, nájsť či opraviť bývanie, vybaviť osobný bankrot, naplánovať rodinný rozpočet, učiť variť lacné jedlá, nájsť dobrovoľníkov doučujúcich deti či pomôcť riešiť záškoláctvo, ako zobrať dieťa do CDR (detského domova) a platiť túto starostlivosť alebo platiť zdravotnú starostlivosť bezdomovca.

Sme hrdí na svoje poslanie a na to, že nám záleží práve na deťoch a rodinách v núdzi a ľudí ohrozených chudobou, ktorí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Cieľom našej práce je, aby nás naši klienti nepotrebovali. Nehodnotíme a nesúdime, či si našu pomoc zaslúžia, dôležité je, že sa sami aktívne snažia svoju situáciu riešiť a my sme „len“ ich skúsenejšími sprievodcami a učiteľmi.

Ako sa dá podporiť táto kampaň, prípadne celá organizácia?

Kampaň venuj.usmev.sk je vo fáze, kedy sa zameriavame na získanie finančných prostriedkov. V prvej etape sme zabezpečili materiálnu, finančnú aj mediálnu podporu. V súčasnosti vyzbierané prostriedky putujú ešte stále na zabezpečenie potravinovej pomoci a nákupu hygienických potrieb, ako aj nevyhnutnú jednorázovú úhradu nákladov na predchádzanie rozpadu rodín a zabránenie umiestnenia detí do centier pre deti a rodiny.

Ak sa vás niekto rozhodne podporiť, získa niečo navyše okrem dobrého pocitu?

Darcov sa snažíme podporiť vyjadrením úcty v niekoľkých formách.

Jednotlivcom, ktorí prispejú finančným darom a uvedú svoje údaje, venujeme ako poďakovanie srdiečkové ponožky značky Fusakle od nášho partnera. Pre všetkých komunikujúcich v sociálnej sieti Facebook sme vytvorili rám, ktorý môže byť súčasťou ich profilovej fotky. Týmto spôsobom vyjadrujú svoju spolupatričnosť a stotožnenie sa s našou výzvou.

Čo môžete ponúknuť firmám?

Firmám a organizáciám ponúkame mediálny priestor vo forme umiestnenia loga na webovej stránke, označením v komunikácii na Facebooku, ako aj propagáciu v ďalšej komunikácii kampane. Firmám je ako poďakovanie určený tiež štítok darcu, ktorý môžu uviesť na svojej webovej stránke a zvýšiť tak hodnotu vnímania ich značky.

 

Ak nás niekto podporí, je tu šanca, že pochopil zmysel nášho fungovania a poslania, nielen zámer samotnej výzvy. Komunikačným cieľom je podať verejnosti informácie, na základe ktorých porozumie, že sme tu pre ľudí, ktorí nemajú nikoho iného, na koho by sa mohli obrátiť. Potom môžeme naplniť cieľ výzvy – pomôcť ohrozeným skupinám ľudí.

Kedy vlastne vznikol Úsmev ako dar?

História Úsmevu ako dar sa začala písať pred 38 rokmi. V roku 1982 sa uskutočnil prvý vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar v Bratislave, ktorý sa odvtedy robí pravidelne každý rok. Koncert detí z detských domovov, dnes už centier pre deti a rodinu, bolo daného času naozaj ojedinelé podujatie a ostalo v pamätí ľudí natoľko, že si ho dodnes spájajú s činnosťou občianskeho združenia Úsmev ako dar. Naše pôsobenie je však omnoho širšie.

Pri organizovaní „polievky pomoci“. Foto: Pobočka pre Banskobystrický kraj Úsmev ako dar

Čo teda robíte?

Vykonávame terénnu sociálnu prácu, posilňujeme systémovú svojpomoc širokých rodín prostredníctvom odborného poradenstva, pripravujeme a sprevádzame náhradných rodičov, budujeme centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytujeme opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňame ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja. Tiež sieťujeme kompetentných odborníkov a podieľame sa na tvorbe legislatívnych noriem. Našou víziou je, aby rodina zostala spolu. Plnohodnotná a funkčná. Rodina, ktorá sa o dieťa plnohodnotne postará, dokáže samostatne ekonomicky fungovať a poradiť si so základnými problémami.

Okrem odbornej pomoci investujeme veľa času a energie do našich dobrovoľníckych programov. Sú postavené na vytváraní dlhodobých vzťahov medzi deťmi z centier pre deti a rodiny a ich rovesníkmi mimo centra.

Svoje poslanie napĺňa združenie prostredníctvom pobočiek v jednotlivých krajoch. Spoločnosť Úsmev ako dar a konkrétne naša pobočka pre Banskobystrický kraj, poskytuje cielenú pomoc v rámci regiónu už 20 rokov. Aktivity, ktoré vykonávame sa rozrástli a pokrývajú starostlivosť o viacero cieľových skupín, našich klientov.

Počas prednášky. Foto: Pobočka pre Banskobystrický kraj Úsmev ako dar

Kto sú vaši klienti?

Za náš prvotný a najvyšší záujem považujeme pomôcť tým najmenším a najzraniteľnejším – deťom. Snažíme sa, aby vyrastali vo svojich biologických rodinách. Pokiaľ žijú v centrách pre deti a rodiny, pomáhame im v rámci voľno-časových aktivít. Ako rastú, prispôsobujeme pomoc ich potrebám. Neopúšťame ich ani po dosiahnutí dospelosti, práve naopak. Mladých dospelých sprevádzame pri odchode z centra pre deti a rodinu na ich ceste k samostatnému životu.

Staráme sa tiež o ohrozené rodiny v núdzi a osamelé matky, ktoré sa dlhodobo stretávajú so základnými existenčnými problémami. Často im hrozí odobratie dieťaťa a jeho umiestnenie do náhradnej starostlivosti a tomu sa snažíme predchádzať.

Potom sú to náhradné rodiny, ktoré sa rozhodli vziať dieťa do náhradnej starostlivosti a potrebujú získať alebo posilniť špeciálne rodičovské zručnosti prostredníctvom odborných školení a individuálneho poradenstva.

Spoločnou črtou našich klientov je, že väčšina z nich vyrastala v centrách pre deti a rodinu. Ostatní, ktorí vyrastali v biologických rodinách, žiaľ, nemali vždy to šťastie, aby prevzali správne modely správania a výchovy z dôvodu nefunkčných rodinných vzťahov, prípadne sa narodili do chudoby a zápasia s ňou celý život.

Foto: Pobočka pre Banskobystrický kraj Úsmev ako dar

Pre nás, ktorí s týmito cieľovými skupinami pracujeme je dôležité, aby deti mohli vyrastať so svojimi rodičmi, aby boli zdravé a v bezpečí. Ich rodičia k tomu občas potrebujú našu pomoc. Tiež nám záleží na tom, aby mladí dospelí odchádzajúci z CDR (detských domovov) dostali šancu uspieť a nestávali sa z nich bezdomovci či narkomani, ako sa to občas deje.

Najnovšie články