Foto: TASR - Dano Veselský

Hlavný hygienik SR odpovedá na najčastejšie otázky a vysvetľuje novú vyhlášku.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripomína, ako majú fungovať ľudia žijúci v spoločnej domácnosti s koronavírusom infikovanou osobou. Hlavný hygienik Ján Mikas v tlačovej správe uviedol, kedy sa dať na základe platnej vyhlášky testovať či kedy je nutné podstúpiť karanténu.

Mal som úzky kontakt s pozitívnou osobou, majú sa otestovať aj ostatní členovia domácnosti?

Napríklad v prípade, ak člen spoločnej domácnosti bol v úzkom kontakte s infikovanou osobou, nie je nutné, aby ostatní členovia domácnosti ako „kontakty kontaktu” ihneď podstúpili karanténu. Je však nevyhnutné dbať na prísne hygienické pravidlá a minimalizovať kontakt s inými ľuďmi. Ak bude mať člen jednej domácnosti pozitívny výsledok, zostávajú v karanténe všetci z tejto domácnosti.

V prípade stáleho kontaktu s pozitívnou osobou sa za posledný deň kontaktu považuje piaty deň od výskytu klinických príznakov nakazeného člena domácnosti. Ak sa príznaky neobjavili, posledným dňom kontaktu je piaty deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s nakazenou osobou.

Kedy sa mám pretestovať, ak žijem v domácnosti s pozitívnou osobou?

V praxi to znamená, že ak niekto žije v jednej domácnosti s osobou pozitívnou na COVID-19, testovanie môže podstúpiť na 10. deň od prvého výskytu príznakov u pozitívneho alebo na 10. deň od jej pozitívneho výsledku testu, ak bola infikovaná osoba bez príznakov. Školy a žiaci postupujú podľa pravidiel stanovených v školskom semafore.

Počas domácej izolácie je povinnosťou hlavne ju dodržiavať a zdržiavať sa počas nej iba v mieste izolácie. Nutné je tiež zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok alebo respirátora či dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami. Výnimku majú osoby, ktoré bývajú v mieste izolácie.

Čo mám robiť, ak som izolovaný a potrebujem neodkladnú zdravotnú starostlivosť?

Ak izolovaný človek potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť, je povinný o tom záchranárov či zdravotníkov informovať. Povinné je aj sledovanie zdravotného stavu, najmä čo sa týka príznakov a v prípade výskytu akéhokoľvek z nich bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára. Toho treba bezodkladne informovať aj o pozitívnom teste, a to telefonicky, e-mailom či SMS.

Rovnako treba takúto skutočnosť bezodkladne oznámiť aj všetkým osobám, s ktorými bol dotyčný v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky na účely testu, respektíve dva dni pred objavením sa príznakov typických pre ochorenie COVID-19.

Čo sa považuje za úzky kontakt?

Za úzky kontakt sa považuje kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte boli osoby v priamom fyzickom kontakte alebo boli od seba vzdialené menej ako dva metre dlhšie ako 15 minút. Úzky kontakt nadväzujú aj osoby v interiéri, respektíve v uzatvorenom priestore, ktoré spolu boli dlhšie ako 15 minút a cestujúci v dopravných prostriedkoch, ak cesta trvala takisto dlhšie ako 15 minút. Podľa vyhlášky ÚVZ boli v úzkom kontakte s infikovaným jedincom aj také osoby, ktoré nemali prekryté horné dýchacie cesty a pozitívny človek kašľal alebo inak šíril infekčné výlučky.

0
Uložiť článok
Komentovať