Foto: Image by shurkin_son on Freepik / Pexels

Táto skupina dôchodcov dostane po novom menšiu sumu 13. dôchodku.

Desaťtisíce penzistov dostanú nižšiu sumu 13. dôchodku. Vyplýva to zo zmeny zákona, ktorú schválil parlament. 

Ako sme vás informovali v článku, nárok na 13. dôchodok budú mať poberatelia všetkých dôchodkových dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Sumy jednotlivých dôchodkov sa však budú líšiť a pre jednotlivé druhy dôchodkových dávok budú vypočítané osobitne. Ako však informoval portál Správy RTVS, jedna skupina dôchodcov nakoniec dostane nižšiu výšku 13. dôchodku, ako sa očakávalo.

Foto: pexels

Predčasní dôchodcovia dostanú menej

Výška sumy 13. dôchodku predčasných dôchodcov sa bude znižovať. Podľa pôvodných pravidiel mali totiž dostať takmer o 30 eur viac ako riadni starobní dôchodcovia, ktorých suma 13. dôchodku predstavuje 606 eur. Minister práce Erik Tomáš označil tento rozdiel v sumách za nespravodlivý a jeho výška preto bola zmenená.

„Doteraz bol vždy priemerný ročný predčasný dôchodok nižší ako starobný dôchodok. Viete dobre, že od priemerných ročných dôchodkov sa odvíja trinásty dôchodok,“ povedal minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).

„Predčasné dôchodky sú momentálne vyššie, ako sú riadne starobné dôchodky. Preto aj trinásty dôchodok pre predčasných starobných dôchodcov vychádzal lepšie,“ priblížil odborník na dôchodky Jozef Mihál.

Zmena zákona

Z tohto dôvodu parlament schválil zmenu zákona, na základe ktorej už takýto nepomer nemôže vzniknúť. „Preto sme do zákona zaviedli strop, že žiadny druh trinásteho dôchodku nemôže byť vyšší, ako trinásty starobný dôchodok. Takto to vnímame ako spravodlivé a správne,“ dodal minister Tomáš.

S týmto krokom súhlasil aj odborník na dôchodky. „Ak by sa zákon na poslednú chvíľu nemenil, tak na budúci rok v decembri by ten rozdiel pri trinástom dôchodku pre predčasných dôchodcov bol pomaly o sto eur vyšší v prospech predčasných dôchodcov,“ vysvetlil Mihál.

Uložiť článok

Najnovšie články