Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Dnes prebiehali písomné maturity zo slovenského jazyka a literatúry.

Týždeň písomných maturít dnes otvoril externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré písalo približne 39.500 žiakov. 

Stredoškoláci sa na maturitu pripravovali celé mesiace. Pár otázok z dnešných maturít sme vybrali do nášho kvízu. Obstáli by ste pri dnešnom teste aj vy bez príprav? Otestujte sa.

Otázky z maturitného testu slovenský jazyk a literatúra (za správnosť výsledkov neručíme)

Básnickú skladbu Marína zaraďujeme:

Orol tatranský bol:

Ktorý žáner dominoval v stredovekej literatúre?

V ktorej vete sa nachádza priamy predmet?

V ktorej možnosti sa nachádzajú iba slová so slabikotvornými hláskami r/ŕ, l/ĺ?

V ktorej možnosti sa nachádza epiteton/básnický prívlastok?

Tvorbu J. D. Salingera zaraďujeme:

V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie

V ktorej možnosti je uvedené slovo, ktoré sa z hľadiska citového zafarbenia/expresívnosti odlišuje od ostatných troch?

Ktorá veta neobsahuje frazeologizmus?

"Inak sú celkom fajn – to nevravím – ale sú hrozne citliví." V tejto vete je pomlčkami oddelený/oddelená

V ktorej možnosti sa nachádza jednočlenná veta?

V ktorej možnosti sú všetky slová neutrálne?

Úlohy z maturít boli použité so súhlasom NÚCEM. Riešenia úloh nie sú autorským dielom NÚCEM a NÚCEM nezodpovedá za ich obsah a ani za prípadné chyby. Oficiálne kľúče správnych odpovedí zverejní NÚCEM na svojej webovej stránke nucem.sk.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )