foto: TASR - Roman Hanc

Dnešným dňom odštartovali písomné maturity zo slovenského jazyka.

Písomná časť maturitnej skúšky začala už dnes. Ak ste zvedaví, aké témy boli pre žiakov vybrané tentokrát, čítate správny článok. Predstavte si, že ste dnes maturantom, ktorú z týchto tém by ste zvolili? Zahlasujte v našej ankete pod článkom.

Témy písomnej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 – slovenský jazyk a slovenská literatúra

1. Základný zdravotnícky výcvik by mal byť povinný (Diskusný príspevok)

2. Môj mikrosvet (Umelecký opis miesta, kde žijem)

3. Je smutné, že obeťami podvodníkov sa stávajú tí najzraniteľnejší (Úvaha)

4. Ten odkaz prišiel v pravej chvíli (Rozprávanie)

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 pre školy s vyučovacím jazykom maďarským

1. Stalo sa to akurát cez prázdniny (Rozprávanie)

Porozprávajte príbeh, ktorý vám skomplikoval prázdniny alebo, ktorý sa stal v pravú chvíľu a spríjemnil vám čas prázdnin:

• zachyťte okolnosti deja (miesto, čas),
• zapojte do deja postavu/postavy (výzor, činy vystupovanie, reakcie a pod.),
• použite priamu reč.

2. Stal som sa dospelým (Slávnostný prejav)

Napíšte slovnostný prejav, ktorý by ste predniesli na slávnostnom obede pri príležitosti vlastných 18. narodenín:

• poďakujte prítomným za účasť a prípravu oslavy;
• spomeňte okolnosti, ktoré mohli zmariť úspešnú spoločenskú udalosť alebo uľahčili jej prípravu;
• zamyslite sa nad tým, či v dnešnej dobe znamená 18. rok naozaj vstup do života dospelých;
• rozoberte ciele, rozhodnutia, problémy, ktoré môžu súvisieť s vaším vstupom do sveta dospelých;
• vyjadrite vďaku za výchovu, vyzdvihnite vzory, ktoré chcete nasledovať;
• zaželajte zúčastneným príjemný zážitok.

3. Solidarita naša každodenná… (Úvaha)

Predstavte svoje predstavy o tom, kde, ako a akými prostriedkami možno prejaviť solidaritu v dnešnej spoločnosti:

• položte si otázku, či využívame všetky možnosti, o ktorých sa zmieňujete;
• zamyslite sa, či majú odkázaní našu pomoc každý deň;
• predstavte svoj názor na pomoc zdravotne alebo sociálne odkázaným ľuďom;
• uveďte príklady zo života;
• položte si otázku, či ste aktívni v pomoci odkázaným;
• vyhnite sa frázam.

4. Boli sme spolužiaci (Charakteristika)

Opíšte, ako sa rodil pred rokmi váš triedny kolektív:

• predstavte jeho zloženie (napr. počet, dievčatá/chlapci, domáci/cezpoľní);
• charakterizujte vzťah ku kolektívu, k plneniu povinností, práci;
• opíšte vzťah k autoritám;
• zhodnoťte kolegiálne vzťahy, uveďte príklady;
• predstavte výrazné osobnosti;
• vyjadrite sa k predpokladanému vývinu kontaktov so spolužiakmi po maturitnej skúške.

Dnes vám ešte prinesieme kvíz z dnešnej písomnej časti maturity zo slovenského jazyka a literatúry.

Núcem
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )