Foto: TASR -Erika Ďurčová

LOZ súhlasí s ponukou vlády o dodatočnom navýšení platov lekárov.

Lekárske odborové združenie (LOZ) ustupuje od svojich platových požiadaviek až na úroveň, ktorú ponúkla vláda. Lekárski odborári však žiadajú, aby vláda splnila zvyšných sedem požiadaviek LOZ. Na brífingu pred Úradom vlády SR to uviedol predseda LOZ Peter Visolajský. Medzi ne patrí poriadok vo financovaní nemocníc, podpora lekárskych fakúlt, reforma vzdelávania mladých lekárov, zvýšenie miezd sestier, či zrušenie zdaňovania vzdelávania lekárov.

Lekárski odborári po celoslovenskom stretnutí ustupujú z pôvodne požadovaného 2,8-násobku priemernej mzdy pre atestovaného lekára a prijímajú návrh vlády na 2,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku. LOZ ustupuje aj od požiadavky na 1,7-násobok priemernej mzdy pre neatestovaného lekára a akceptuje návrh vlády na 1,4-násobok priemerných hrubých zárobkov. Odborári už tiež nepožadujú 0,05-násobok priemernej mzdy za rok praxe, čo je zhruba 60 eur. Pre každého lekára LOZ navrhuje 0,03-násobok priemernej mzdy, čo vychádza na 36 eur.

Sedem požiadaviek

„Tieto naše ústupky, čo sa týka miezd lekárov, sú zásadné a robíme ich preto, aby vláda začala riešiť ostatných sedem požiadaviek,“ povedal šéf LOZ. Zdôraznil, že pri zvyšných siedmich požiadavkách odborári neustúpia.

„Kompromis navrhujeme s tromi podmienkami,“ povedal Visolajský. Prvou je to, že vláda prijme všetkých ostatných sedem požiadaviek LOZ v spoločnom memorande, teda v písomnom záväzku. Druhou podmienkou LOZ je, aby všetky potrebné návrhy zákonov parlament schválil do dvoch týždňov. Kabinet má tiež zabezpečiť, aby pracovné podmienky lekárov, vrátane podmienok práce nadčas, či pracovnej pohotovosti a všetky mzdové podmienky lekárov, ktorí podali výpovede, boli súčasťou ich pracovných zmlúv.

Ponuka platí do konca novembra

„Ponuka LOZ vláde je podmienečná a obmedzená do 30. novembra, vrátane realizácie jej plnenia formou podpisu spoločnej dohody,“ povedal predseda LOZ. Lekári sa chcú podľa neho vyhnúť tomu, čo nastane pri neprijatí ich ponuky k 1. decembru. „Ak sa vláda rozhodne, že lekárov nepotrebuje a dohodu neuzavrie, lekári budú trvať na svojich pôvodných požiadavkách a táto naša dnešná ponuka na kompromis vláde padá,“ povedal.

Najnovšie články