Foto: TASR - Pavol Zachar/Jaroslav Novák

Aj opoziční politici vyzývajú na odvolanie Kotlára.

Splnomocnenec na prešetrovanie pandémie Peter Kotlár svojím výrokom šokoval vedeckú obec, ale aj ľudí na Slovensku. „Nebola splnená podmienka incidencie. Bodka. Infekčný agens tu bol. Pandémia nie,“ napísal poslanec na sociálnej sieti. Ako s týmto tvrdením majú pracovať tí, ktorým počas pandémie zomreli na COVID-19 ich rodinní príslušníci alebo priatelia?

Kotlár zverejnil aj video z rokovania. Okrem iného uviedol, že záver svojho „vyšetrovania“ prinesie už v septembri. Mali by sme sa z neho dozvedieť, že na Slovensku pandémia, z hľadiska toho, čo pandémia znamená, nebola.

Ešte predtým sa Slovensko vďaka Kotlárovi dištancovalo od prijatia predpisov WHO. Už voči tomuto rozhodnutiu sa ozvali pacienti aj vedci či lekári. Peter Kotlár to vtedy odôvodnil tým, že nové predpisy uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Namietal aj na neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd či do zvrchovanosti suverénnych členských štátov.

Vedecká obec reaguje otvorenou výzvou

„Vedci a odborníci, ktorí boli počas pandémie súčasťou iniciatívy Veda pomáha COVID-19, berú na vedomie kampaň Úradu vlády SR „Rešpektujem iný názor.“ Rešpektovanie iných názorov je neoddeliteľnou súčasťou vedeckej práce a podmienkou vedeckého poznania a pokroku.“

V otvorenej výzve tiež upozornili, že „rešpektovanie iného názoru nemôže byť zamieňané s popieraním základných, na dôkazoch založených vedeckých poznatkov. Spochybňovanie základných vedeckých poznatkov tým, že sú popri bludoch a cielených dezinformáciách prezentované len ako jeden z viacerých alternatívnych „názorov“, je pre našu spoločnosť extrémne nebezpečné.“

Podľa vedcov to vplýva a aj znehodnocuje výchovu našich detí a znevažuje prácu učiteľov. Toto podľa nich môže byť tiež jeden z dôvodov, prečo si mladí vyberajú na štúdium zahraničné krajiny. „Kto by predsa chcel zamestnať statika, čo namiesto výpočtov použije názory, advokáta, čo namiesto znalosti zákonov má len postoje, alebo pilota s alternatívnym prístupom ku gravitácii? Kto by sa nechal operovať lekárom, podľa ktorého je zbytočné dezinfikovať si ruky pred úkonom?“

„Rovnako chceme zdôrazniť, že takýto princíp „akceptovania iných názorov“ nemôže viesť k tomu, že ničím nepodložený a neodborný názor jedného nekvalifikovaného človeka umožní oficiálne dištancovanie sa Slovenska od aktualizácie medzinárodných zdravotníckych predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, World Health Organization). Takýto akt degraduje dlhodobú prácu slovenských zdravotníkov a ohrozuje medzinárodnú reputáciu krajiny.“

Vyzvali na nomináciu odborníka

Vedci v otvorenej výzve vyzvali vládu, aby na rokovania s WHO nominovala kvalifikovaného odborníka z oblasti epidemiológie a verejného zdravia. Výzvu podpísali napríklad lekárka Bražinová, Boris Klempa, Peter Sabaka, Peter Visolajský a ďalší.

Uložiť článok

Najnovšie články