/ 0 / branči
Maturita 2017 zo slovenského jazyka a literatúry je za nami.

Ten, kto si maturitou prešiel hovorí, že to bola hračka. Ako ste sa však cítili tesne pred maturitnými skúškami? Väčšine z vás asi nebolo všetko jedno. Stres, zhon a neistota. To boli najčastejšie pocity, ktoré sme pred nimi prežívali a inak na tom nie sú ani tohtoroční maturanti. Aj keď si povieme, že to bola hračka, nie je tomu úplne tak. Maturitné otázky sú častokrát ťažké a nedokážu na ne odpovedať ani vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Témy slohov zo slovenského jazyka pre rok 2017 sú známe už pár hodín, no v tomto kvíze sa pozrieme na otázky, ktoré boli v teste slovenského jazyka a literatúry. Ako sa s nimi potrápite vy?

UKÁŽKA 2: V ktorej možnosti je uvedený autorský zámer pisateľa článku z ukážky 2?
UKÁŽKA 2: V ktorej možnosti je uvedený autorský zámer pisateľa článku z ukážky 2? NUCEM
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti sú uvedené slová s rovnakým počtom slabík?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti sú uvedené slová, medzi ktorými je v ukážke 2 vzťah synonymie?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Ktorú myšlienkovú operáciu by ste najlepšie využili pri zhodnotení výhod finančného plánu oproti hypotéke v ukážke 2?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Vypíšte z prvého odseku ukážky 2 prvé slovo súvetia obsahujúceho prívlastkovú vedľajšiu vetu.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Do ktorého jazykového štýlu sa zaraďuje ukážka 2?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

UKÁŽKA 3: V ktorej z nasledujúcich viet sa nachádza modálne sloveso?
UKÁŽKA 3: V ktorej z nasledujúcich viet sa nachádza modálne sloveso? NUCEM
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej gramatickej osobe a čísle podáva rozprávač dej v ukážke 3?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Ktoré tvrdenie o Core a Frankovi vyplýva z ukážky 3?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej vete sa nachádza vokalizovaná predložka?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Ku ktorému z nasledujúcich slov z ukážky 3 existuje homonymum?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Do ktorého literárneho druhu patria epos, báj a novela?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Napíšte pravopisne správne pomenovanie obyvateľky Grécka.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Vypíšte z prvého odseku ukážky 3 vymedzovacie zámeno.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

UKÁŽKA 4: Do ktorej časti kompozície diela Maco Mlieč patrí text v ukážke 4?
UKÁŽKA 4: Do ktorej časti kompozície diela Maco Mlieč patrí text v ukážke 4? NUCEM
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti slovo gamba nie je súčasťou frazeologizmu?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Hlavná postava diela Maco Mlieč
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti sú pri literárnom diele správne uvedené postavy, ktoré v ňom vystupujú?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti sa nachádza trpné príčastie?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Určte žáner diela Maco Mlieč.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Ktorý umelecký jazykový prostriedok využil autor opakovane pri charakteristike gazdu v ukážke 4?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Vypíšte z ukážky 4 prezývku Maca Mlieča.
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

UKÁŽKA 5: Po písmenku evokuje
UKÁŽKA 5: Po písmenku evokuje
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Čo je obsahom básne Po písmenku?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Do ktorého literárneho druhu patrí text v ukážke 5?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Literárna tvorba Miroslava Válka sa zaraďuje
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Ktoré tvrdenie o básni Po písmenku je pravdivé?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Ktorým literárnym žánrom nazval Válek svoj text v ukážke 5?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Z koľkých strof sa skladá báseň Po písmenku?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

UKÁŽKA 6: V ktorej možnosti je podľa ukážky 6 uvedený jeden z dôvodov finančných problémov firmy Tesco?
UKÁŽKA 6: V ktorej možnosti je podľa ukážky 6 uvedený jeden z dôvodov finančných problémov firmy Tesco? NUCEM
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej vete sa nachádza priraďovací sklad?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti nie je uvedená číslovka?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti sú uvedené slová skloňujúce sa podľa rovnakého vzoru?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Ktoré prídavné meno sa stupňuje nepravidelne?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorom roku dosiahla podľa ukážky 6 firma Tesco zisk 3,2 miliardy libier?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

UKÁŽKA 7: Koľko čiarok treba doplniť do zvýrazneného textu ukážky 7?
UKÁŽKA 7: Koľko čiarok treba doplniť do zvýrazneného textu ukážky 7?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Ktorá z nasledujúcich replík je vnútorným monológom postavy z ukážky 7?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Z ukážky 7 vyplýva, že Klandúch príde
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti sa nachádza slovesno-menný prísudok?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Ktoré tvrdenie o slovesách nevšímal si, zdalo sa, nebáli sa je pravdivé?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

UKÁŽKA 8: Podľa ukážky 8 je novela Večne je zelený…
UKÁŽKA 8: Podľa ukážky 8 je novela Večne je zelený… NUCEM
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti je podľa ukážky 8 uvedené pomenovanie hlavnej postavy v diele Večne je zelený…?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Kto na základe ukážky 8 charakterizoval dielo Večne je zelený… ako pastiš?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorej možnosti sa nachádza slovo s neslabičnou predponou?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

V ktorom slovnom spojení autor v ukážke 8 naznačil úvodzovkami posunutý význam?
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Maturita 2017: Zvládli by ste dnešný maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry? Otestujte sa! Získal/a si %%score%% správnych odpovedí z celkovo %%total%% otázok

Zdieľaj svoje výsledky :Pozri aj: 

NUCEM


Komentovať (0)