vimeo.com

Odlesňovanie je momentálne veľkým problémom a spôsobuje okrem iného aj miznutie biotopov. To ma za následok ďalšie a ďalšie negatívne vplyvy na životné prostredie a na prírodu celkovo. Šikovne vymyslené video vám objasní najhorší dôsledok odlesňovania.

Biotop je názov pre stanovište s konzistentnými podmienkami prostredia, ktoré podporujú voľne žijúce živočíchy. Je to anglické slovo prevzaté z nemeckého jazyka, ktoré ale pochádza z gréckych slov život (bios) a miesto (topos). Takže v podstate biotop znamená “miesto pre život”. India už proti odlesňovaniu bojuje tým, že vysádza rekordný počet stromov za 24 hodín.

ekovideo4
inhabitat.com

Zem je plná biotopov, ale nie je to ako predtým. Desiatky rokov staré lesy boli pod vplyvom ľudskej činnosti zničené a transformované, čím sa zemský povrch zmenil a doteraz bolo odstránených cca 30% celkového lesného porastu, no percentá stále stúpajú. Väčšina zo zvyšku sú fragmentované plochy a len 15% tvoria plochy neporušené. Ľudia lesy vyrubujú najmä pre drevo a poľnohospodársku pôdu a ročne strácame až 150 219 km² zalesnených plôch, čo je veľkosť 48 futbalových ihrísk lesa, ktoré zmiznú každú minútu.

ekovideo2
australiantraveller.com

Je ľahké tieto informácie prehliadať, no treba poznamenať, že lesy sú pre život na Zemi nesmierne dôležité a rovnako dôležité aj pre život človeka. Stromy nemôžeme vnímať ako samostatné subjekty. Sú to lesy, čo tvoria biodiverzitu. Asi polovica všetkých známych druhov rastlín a živočíchov žije v lesoch, a teda samotné odlesňovanie znamená oveľa viac ako stratu “nejakých” stromov. Strata lokality či stanovišťa je najväčším problémom pre ohrozené druhy po celom svete.

Animáciu vytvorila študentka grafického dizajnu z varšavskej akadémie umení, Jola Bańkowka, a dala jej príznačný názov “Biotop”. Za 51 sekúnd sa dozviete silnú správu o tom, ako zvieratá prichádzajú o svoje prirodzené prostredie. “Pred 100 rokmi sa v lesoch potulovalo viac ako 100 000 tigrov. Dnes ich je menej ako 3500. Hrozba odlesňovania je stále veľmi veľká, aj napriek plánom rozšíriť populáciu tigrov aspoň o polovicu do roku 2022. Kľúčová je najmä spolupráca medzi štátmi a ich environmentálna politika,” hovorí Jola.

[vimeo 163412957 720 410]

Tigre sa stali symbolom pre animáciu Biotop, no je potrebné zaujímať sa aj o ostatné živočíchy, ktoré každý deň prichádzajú o svoje domovy. Táto animácia je odrazom človeka pôsobiaceho proti prírode.

ekovideo1
wikipedia.org

V prírode žije mnoho predátorov ako vlci, tigre, či pumy. Tie sú závislé na iných živočíchoch, ktoré sú závislé na iných, a tak ďalej. V tomto vzorci, alebo teda potravinovom reťazci, sa nakoniec dokážeme dostať až k živočíchom, ktoré sú závislé na existencii lesov. Ak budeme ďalej pokračovať v tomto “trende”, nakoniec prídeme o všetko. To si však človek absolútne neuvedomuje.

ekovideo3
upstreampolicy.org

Máme svoje každodenné problémy a nejaké odlesňovanie nevnímame, tvárime sa, že sa nás netýka. Radšej si zájdeme do kina na komerčný film namiesto toho, aby sme sledovali dokumenty, prípadne si v obchode veselo kupujeme ovocie a zeleninu, ktoré boli vypestované presne tam, kde sa ešte pred pár rokmi voľne prechádzali zvieratá. Je nám jedno, že kvôli nám prišli o svoj domov. Hlavné je, že my, ľudia, sa najeme a máme všetko, čo k životu potrebujeme. Úprimne sa desím doby, keď budú napríklad moje vnúčatá vidieť niektoré vyhynuté živočíchy a rastliny len v múzeách či dokumentoch. Sme toho svedkami, no radšej pred tým zatvárame oči. Prečo vlastne? To je pravda až taká krutá? Stále to budem tvrdiť. Najväčší nepriateľ Zeme je človek.

interez.sk (Lucia M.), mnn.com
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )