Photo by Mikoto from Pexels

Marketingové hovory od teraz budeme vedieť rozpoznať vďaka predvoľbe.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydal novú vyhlášku, kde zavádza po vzore zo zahraničia množinu milión čísel s predvoľbou (0)888.

Tú budú musieť povinne používať všetci tí, ktorí marketingovo navolávajú verejnosť cez telefón a ponúkajú rôzne produkty a služby.

Vyhláška o národnom číslovacom pláne prešla legislatívnym procesom

Najväčšou zmenou oproti doterajšiemu číslovaciemu plánu je zavedenie dvoch nových číselných množín – pre komunikáciu typu stroj-stroj (M2M) a pre služby priameho marketingu.

V tom druhom prípade ide o akúkoľvek formu prezentácie tovarov a služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, zaslanú alebo prezentovanú prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým koncovým užívateľom.

„Hovory, ktorých účelom bude takáto marketingová prezentácia cez telefón, už budú musieť byť realizované len s predvoľbou. Ak teda navolaný zákazník uvidí na displeji svojho telefónu trojčíslie 888, okamžite bude vedieť, že ide o marketingový hovor a on sám sa rozhodne, či hovor prijme, alebo ho odmietne,“ povedal predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ivan Marták.

O pridelenie čísla z množiny (0)888 žiadajú operátori od 19. augusta 2022. Vzhľadom na to, že pridelenie a sfunkčnenie čísel pre všetky subjekty, ktoré ich budú pre svoju činnosť potrebovať, je proces časovo náročný, úrad pristúpi ku kontrole ich povinného používania najpravdepodobnejšie od začiatku októbra tohto roku.

Uložiť článok

Najnovšie články