Foto: unsplash/ SITA

Ako sa počíta vdovský dôchodok?

V prípade, že vám umrie manžel alebo manželka, máte nárok na pozostalostný dôchodok, vzhľadom na to, že vám vypadne príjem v domácnosti. Väčšina ľudí však vdovské či vdovecké dostáva len dva roky.

Ako píše Sociálna poisťovňa na svojom webe, nárok na vdovský či vdovecký dôchodok vzniká len v rámci manželstva a nie je vyplatený ľuďom, ktorí so zosnulým partnerom či partnerkou len žili v jednej domácnosti. Pritom sa neberie do úvahy ani to, že spolu žili dlhé roky a ani počet detí. Ako píše portál Pravda, vdovský dôchodok je dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia.

Ide o pravidelnú dávku

Ide pritom o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku. Pokiaľ váš manžel či manželka odvádzal poistenie do Sociálnej poisťovne (bol zamestnaný alebo platil poistné sám, či ho odvádzal štát) a ku dňu smrti získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, v prípade jeho úmrtia pozostalej manželke či manželovi vznikne nárok na vdovský dôchodok. A to tiež aj v tom prípade, že zomrel v dôsledku pracovného úrazu, či choroby z povolania.

Suma vdovského dôchodku je pritom 60 % sumy dôchodku zomretého manžela či manželky, ktorý/ú zomretý/á poberal/a, alebo závisí od sumy dôchodku, na ktorý by mal/a nárok. Vdovský v plnej sume dostane pozostalý len vtedy, keď sám nemá nárok na iný dôchodok. Pokiaľ ste poberateľom aj iného dôchodku, budete v plnej sume dostávať ten vyšší a z nižšieho vám bude vyplatená polovica.

Kedy dostanete peniaze aj po dvoch rokoch?

Uložiť článok

Najnovšie články