Foto: MZ

Oddnes prichádza do platnosti nový COVID automat, zmeny nastávajú aj v zelenej fáze.

Od pondelka je podľa nového COVID automatu v stupni ostražitosti deväť okresov. Ide o okresy Gelnica, Košice I.-IV., Košice-okolie, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. Všetky ostatné okresy sú zelené, teda v stupni monitoringu.

Osoba s príznakmi ochorenia COVID-19 musí oboznámiť všetkých ľudí, s ktorými prišla do kontaktu, dva dni pred ich objavením sa. Vyplýva to z vyhlášky k izolácii pozitívnych osôb Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá je účinná od pondelka. Osoba pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 musí informovať ľudí, s ktorými prišla do kontaktu počas dvoch dní pred odberom vzorky. Týka sa to všetkých pozitívne testovaných či už PCR testom, LAMP testom alebo antigénovým testom.

Rúška ostávajú v interiéroch povinné

Nosenie rúšok zostáva povinné v interiéroch v zelených aj oranžových okresoch. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktorá je účinná od pondelka.

Foto: TASR/AP

V okresoch v stupňoch monitoring a ostražitosť (zelená a oranžová farba) možno respirátor nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou. Respirátor bude povinný v stupňoch ohrozenia, teda ak sa okres dostane do červenej, bordovej alebo čiernej farby.

V exteriéroch je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom povinné v okresoch v 2. alebo 3. stupni ohrozenia (bordová alebo čierna farba). V exteriéroch okresov v 1. stupni ohrozenia (červená farba), ostražitosť (oranžová farba) alebo monitoring (zelená farba) bude prekrytie horných dýchacích ciest povinné iba pri hromadných podujatiach.

Prekryté horné dýchacie cesty nebudú musieť mať pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra, so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie. Ostatné ustanovenia sa nemenia.

Prevádzky si musia vybrať, koho vpustia

Prevádzky nemusia hlásiť, aký režim pre vstup návštevníkov zvolili. Musia však v priestoroch vyznačiť, ktorý režim platí a následne ho dodržiavať. Jednotlivé režimy môžu prevádzky striedať, ich trvanie nie je stanovené. V súvislosti s novými vyhláškami účinnými od pondelka k organizácii hromadných podujatí a k činnosti prevádzok to uviedol Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup do prevádzky. Na výber majú z troch režimov, a to plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.

Foto: TASR – Milan Kapusta

Zákazníci v režime OTP sa majú preukazovať potvrdením o očkovaní, o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. Z pohľadu testov platí negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu, alebo negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.

ÚVZ zároveň zdôraznil, že vyhláška ustanovuje právo prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí tieto doklady od návštevníkov žiadať a aj právo do týchto dokladov nahliadnuť.

V súčasnosti podľa ÚVZ stačí kontrolovať potvrdenia v papierovej forme alebo stiahnuté v mobile. Kým nebude dostupná slovenská aplikácia, môžu si tiež prevádzkovatelia stiahnuť a používať verejne dostupné aplikácie členských štátov, ktoré dokážu „čítať“ digitálne COVID preukazy EÚ.

Tieto režimy sa pritom týkajú len zákazníkov prevádzok, nie zamestnancov. „Zamestnanci musia dodržiavať protipandemické opatrenia stanovené vo vyhláškach – prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia plôch a podobne,“ priblížil Eliáš. V rôznych priestoroch, napríklad na terase a v interiéri, zároveň môžu mať prevádzky rozdielny režim. A to v prípade, ak sú tieto priestory stavebne oddelené a majú charakter osobitných prevádzok, aby sa jednotlivé skupiny zákazníkov nemiešali.

Prehľad opatrení platných od pondelka

Návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc:

Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré sú plne zaočkované, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

 • PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu
 • Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu

Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby. Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

Prevádzky a podujatia:

Od pondelka si prevádzky a organizátori hromadných podujatí môžu vybrať, v akom režime budú fungovať:

Základ: Prístup pre všetky osoby

OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z

 • PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
 • antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

Očkovaní: pre plne zaočkovaných, teda:

 • 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
 • 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou
 • 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Posudzujú sa len osoby staršie ako 12 rokov.

Hromadné podujatia:

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez limitu
 • OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri
 • Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez limitu
 • OTP: státie najviac 25 % kapacity, sedenie najviac 50 % v exteriéri aj interiéri, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
 • Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri. Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pre začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Bohoslužby, civilné a cirkevné verzie sobášnych a pohrebných obradov a obradov krstu: V zelených a oranžových okresoch platia vyššie uvedené pravidlá pre hromadné podujatia.

Športové podujatia – súťaže, limity pre športovcov:

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: maximálne 100 osôb

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri
 • Základ: maximálne 50 osôb

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

Kultúrne podujatia:

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez limitu
 • OTP: najviac 2500 v interiéri alebo 5000 v exteriéri
 • Základ: Najviac 500 v interiéri alebo 1000 v exteriéri

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez limitu
 • OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri
 • Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri

Svadby, kary, oslavy, večierky a iné obdobné podujatia alebo podujatia v prevádzkach verejného stravovania:

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
 • OTP: najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
 • Základ: nesmú sa konať

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
 • OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
 • Základ: nesmú sa konať

Prevádzky:

 • Doterajšie protipandemické opatrenia ostávajú v platnosti. Podrobnejšie pre jednotlivé prevádzky ich stanovuje vyhláška.

Taxislužby:

 • Zelené okresy: bez kapacitného limitu
 • Oranžové okresy: Najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča

Umelé kúpaliská:

Zelené okresy:

 • bez limitu

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: najviac 50 % kapacity prevádzky
 • Základ: najviac 10 osôb
 • Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

Vleky a lanovky:

Zelené a oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: nesmú sa používať

Obchodné domy:

Zelené okresy:

 • bez limitu

Oranžové okresy:

 • najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Sedacie sekcie a detské kútiky ostávajú v okresoch v zelenej a oranžovej farbe otvorené.

Hotely a podobné ubytovacie služby:

Zelené okresy:

 • bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: zatvorené

Reštaurácie a ostatné zariadenia verejného stravovania:

Zelené okresy:

 • bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
 • OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
 • Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

Fitness centrá:

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov
 • Základ: najviac 25 osôb

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov
 • Základ: najviac 10 osôb

Múzeá, galérie, výstavné siene:

Zelené okresy:

 • bez kapacitných obmedzení

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne:

Liečebne na predpis lekára:

 • neplatia kapacitné obmedzenia

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: najviac 50 % kapacity, maximálne 1000 osôb

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb
 • Základ: nesmie sa používať