Ilustračná foto: Pixabay

Transplantácia výkalov môže pomôcť v boji s rakovinou a zmenšovať nádory.

Účinnosť liekov nie vždy závisí iba od nášho tela. Treba si uvedomiť, že organizmus nie je sterilným prostredím a obývajú ho, najmä v črevách, miliardy baktérií, ktoré takisto reagujú na liečbu. A úspešnosť niektorých konkrétnych liekov, ako je napríklad aj chemoterapia, závisí aj od týchto baktériíi.

Črevné bakérie a reakcia na liečbu

100 miliárd baktérií žijúcich v zažívacom trakte, známych ako ľudský črevný mikrobióm, nám pomáha extrahovať živiny z potravy, no aj zvyšovať imunitnú odpoveď či upravovať účinnosť liekov. Onkológ Diwakar Davar sa zameral na novú liečbu melanómu práve za pomoci týchto baktérií. Konkrétne s kolegami hodnotili, ako vplýva prenos fekálnych látok od pacienta s melanómom, ktorý dobre reagoval na imunoterapiu pacientovi, u ktorého táto liečba zlyhávala. Svoje výsledky opísal na portáli The Conversation a štúdia bola publikovaná v časopise Science.

Liečba nie vždy zaberá

Črevná mikroflóra je spájaná s úspechom a neúspechom liečby rakoviny. Najnovšia štúdia ukázala, že rozdiely v črevnom mikrobióme medzi jednotlivými pacientami s rovnakou diagnózou, súvisia aj s rozdielnymi výsledkami účinnosti niektorých liekov proti rakovine. Presné mechanizmy ale zatiaľ nie sú jasné.

Onkológovia liečia pacientov s pokročilým melanómom kože pomocou imunoterapií zameraných na špecifické proteíny na povrchu imunitných buniek známe ako PD-1 a CTLA-4. Účinnosť majú však iba približne na 50 %.

Cieľom lekárov v štúdií bolo preskúmať, či určité typy mikróbov v čreve môžu zlepšiť účinnosť imunoterapie. Získali fekálie od pacientov, u ktorých liečba zabrala a transplantovali ich do čreva pacientov, u ktorých liečba stav nezlepšovala.

Ilustračná foto: Pixabay

Transplantácia pomohla

Bolo ťažké identifikovať, ktoré baktérie sú zodpovedné za priaznivú reakciu na liečbu, preto bola transplantovaná celá bakteriálna komunita. Následne bola pacientom podávaná liečba, ktorá u nich nefungovala.

Po dvoch rokoch sa u 6 z 15 pacientov nádory zmenšili, či ostali rovnaké. Liečba bola dobre tolerovaná, aj keď sa vyskytli mierne vedľajšie účinky, ako je únava.

U pacientov, ktorým liečba po transplantácii zabrala, pozorovali tiež zvýšený počet baktérií, ktoré sú spájané s dobrými reakciami na imunoterapiu. Rovnako aj krvné testy ukázali zníženie negatívnych a zvýšenie pozitívnych imunitných buniek.

Môže sa zaviezť štandardizovaná liečba

Tieto výsledky naznačujú, že fekálna transplantácia môže pomôcť niektorým pacientom, ktorí nereagujú na liečbu, a tak im dopomôcť k zlepšeniu ich zdravotného stavu.

Lekári dúfajú, že sa im podarí identifikovať mikróby, ktoré sú pri liečbe nápomocné a zaviezť tak štandardizovanú liečbu pomocou mikróbov u pacientov, ktorých organizmus na liečbu inak nereaguje.

0
Uložiť článok
Komentovať