Foto: Unsplash.com

Fajčiari podľa najnovších vedeckých dôkazov patria k rizikovej skupine ohrozenej nákazou COVID-19, spôsobenou novým koronavírusom.

Po infikovaní sa u nich tiež predpokladajú ťažké zdravotné dôsledky. Upozorňujú na to centrá pre liečbu drogových závislostí, ktoré po dohode ponúkajú svoju expertízu na pomoc. TASR o tom informoval hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.

“Nový koronavírus postihuje u človeka v prvom rade jeho dýchací trakt. Fajčenie má veľký dosah na zdravotný stav celého traktu,” upozornila na to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Pre pľúca je fajčenie podľa WHO osobitne rizikové.

Podľa ďalších štúdií fajčenie poškodzuje aj imunitný systém, a tým schopnosť zvládať infekcie

“Štúdie preukázali, že fajčiari dostanú s dvakrát väčšou pravdepodobnosťou chrípku a majú potom závažnejšie symptómy. V minulosti sa zistilo, že majú i vyššiu úmrtnosť,” uviedol Okruhlica.

Foto: SITA/AP

Zistenia z Číny o vzťahu medzi novým koronavírusom a fajčením preukázali, že medzi pacientmi s ochorením COVID-19 bolo viac fajčiarov, ktorí zomreli alebo potrebovali mechanickú pľúcnu ventiláciu. Vyššie bolo i percento fajčiarov medzi ťažkými prípadmi ochorenia. Fajčiari mali približne 2,4-krát väčšiu pravdepodobnosť prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti a potrebu mechanickej ventilácie ako nefajčiari.

Práca austrálskych autorov publikovaná 20. marca tiež poukazuje na biologický mechanizmus zvýšenej zraniteľnosti fajčiarov voči infekcii COVID-19 a na to, že fajčenie môže zvyšovať riziko nákazy, jej prenos a úmrtnosť. Tieto riziká a následky sa podľa vedcov týkajú aj používateľov elektronických cigariet.

0
Uložiť článok
Komentovať