Foto: TASR/AP

Vysoká miera rodičovskej dôvery v ich deti často vedie k tomu, že rodičia sú ochotní akceptovať názory svojich detí a prijať ich za svoje vlastné. Aj keď ide o zložitú tému, akou je zmena klímy.

Povedomie o klimatickej zmene sa čoraz viac zvyšuje. No stále je mnoho tých, ktorí tejto realite vzdorujú. Aby sme dokázali zmierniť účinky tejto dejúcej sa zmeny a prispôsobiť sa jej, musíme spoločne konať. Avšak ako sa zdá, presvedčiť celú spoločnosť o existencii tohto fenoménu je pomerne zložitá záležitosť.

Nová štúdia opísaná v magazíne Natural Climate Change zistila, že poznatky a názory, ktoré získajú deti počas školského vyučovania, môžu pozitívne inšpirovať ich rodičov k vyššiemu záujmu o klimatické zmeny. Podľa vedcov sú názory detí menej ovplyvniteľné v politickom aj svetonázorovom kontexte ako skalopevne presvedčení dospelí. Sľubnou cestou k prekonaniu zmeny názorov môže byť práve medzigeneračné učenie medzi deťmi a rodičmi – prenášanie vedomostí, názorov a správania sa detí.

Cieľom výskumu bolo budovať obavy z klimatických zmien u rodičov a to nepriamo prostredníctvom ich detí za pomoci školského vzdelávania. Uskutočnil sa v Severnej Karolíne, pričom najprv bol realizovaný prieskum u 238 stredoškolákov a 292 rodičov týchto školákov. Bol zameraný na meranie úrovne ich obáv o zmenu klímy.

Potom bolo 166 detí vyučovaných špeciálnym učebným plánom zameraným na zmenu klímy, ktorý zdôrazňoval vplyv zvyšujúcej sa teploty na miestne druhy. “Navrhli sme špeciálny učebný plán tak, aby sme maximalizovali šancu na komunikáciu medzi deťmi a rodičmi,” píšu výskumníci.

Protest proti zmene klímy
Protest proti zmene klímy, foto: unsplash.com

Učenie pozostávalo predovšetkým z poznatkov o tom, ako je klíma a počasie prepojené s prírodným prostredím, ako možno využívať adaptívne opatrenia na riešenie zmeny klímy a ako môže konanie jednotlivca ovplyvniť účinky klimatickej zmeny na divočinu.

Po ukončení tejto špeciálnej výuky, školáci a rodičia opätovne vyplnili dotazník úrovne záujmu. Výsledky ukázali, že obavy z klimatickej zmeny sa u rodičov vo všeobecnosti zvýšili. “Deti sú skvelými vychovávateľmi!” uvádza Kathryn Stevenson, spoluautorka štúdie, a dodáva: “Zdá sa, že deti pomáhajú ľudom kriticky uvažovať spôsobom, ktorý môže vyvolať znepokojenie o klimatické zmeny, v súlade s ich hodnotami.

Ukazuje sa teda, že učenie sa o globálnom otepľovaní prostredníctvom detí je jeden z najefektívnejších spôsobov ako priaznivo ovplyvniť názory a konanie u mnohých ľuďoch. Dokonca efektívnejšie ako katastrofické hodnotiace správy vedcov a ich intenzívne bitie na poplach.

Napokon, akú silu majú študenti na spoločnosť sa už ukázalo na protestoch proti zmene klímy, ktoré iniciovala len 15-ročná švédska školáčka, Greta Thunberg. Tá paradoxne vynechávala školské vyučovanie, aby upozornila na tento fenomén. Nebolo raritou vidieť, že študentov na týchto protestoch sprevádzali aj ich rodičia.

A úprimne, dokázali by sme viac zahanbiť našich rodičov, ako vetou: “Poďme radšej peši, mali by sme byť šetrnejší k našej planéte!” ?

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )