foto: Pixabay.com

O rôznych koncoch sveta sme už mali tú česť počuť. Mnohé boli len výplodom fantázie bežných ľudí. Najnovšia štúdia však zistila, že o 30 rokov by ľudská civilizácia mohla naozaj ukončiť svoju púť po Zemi v podobe, akú ju poznáme.

Najnovšia štúdia, ktorá hovorí o konci ľudskej populácie už v roku 2050, nie je len výmyslom niekoľkých ľudí s cieľom vystrašiť. Táto štúdia je podložená mnohými faktami a ak sa v najbližších rokoch neprijmú opatrenia a nevynaloží sa obrovské úsilie, klimatické zmeny sa môžu stať existenčnou hrozbou pre ľudskú civilizáciu, ktorú už nebudeme môcť vrátiť späť. Správu prináša portál ScienceAlert.

O klimatických zmenách sa hovorí veľmi často. Najčastejšie o nich počúvame vtedy, keď sa topia ľadovce, umierajú živočíchy alebo so sebou prinášajú zmeny, ktoré pre našu planétu a takisto aj pre našu civilizáciu, nemajú dobré následky. Najnovšia správa, ktorú spoločne napísala bývalá výkonná moc v odvetví výroby fosílnych palív, je pokračovaním dokumentu s názvom „National Centre for Climate Restoration’s 2018“. V tomto dokumente sa zistilo, že klimatické modely často podceňujú tie najextrémnejšie scenáre.

foto: Pexels.com

Väčšina súčasných klimatických modelov je totižto konzervatívna a neberie do úvahy body zlomu a spätné väzby, ktoré by mohli otepľovanie zosilniť. Napríklad uvoľňovanie skleníkových plynov z rozmrazovania permafrostu či strata ľadovcov. Podľa bežného scenára z týchto klimatických modelov by otepľovanie do roku 2050 malo dosiahnuť zvýšenie o 2,4 °C. Ak sa však vezmú do úvahy spomínané cykly spätnej väzby, musí sa počítať s ďalšími 0,6 °C, ktoré súčasné modely nepredpokladajú.

Podľa scenára z najnovšej štúdie bude svet doslova uzamknutý v „skleníku“, kde 35 % rozlohy pôdy a 55 % svetovej populácie bude čeliť viac ako dvadsiatim dňom v roku smrteľným tepelným podmienkam, ktoré siahajú ďaleko za hranicu prežitia.

Celý takýto scenár vychádza z predpokladu, že sa naša planéta za nasledujúcich tridsať rokov oteplí o 3 °C. Okrem toho, že ľudská civilizácia, ako ju poznáme, zmizne, následky oteplenia sa odrazia aj inde.

Ekosystémy sa zrútia a to vrátane koralových útesov, amazonského dažďového pralesa a Arktídy. Severná Amerika bude trpieť ničivými požiarmi, horúčavami a suchom. Hladiny riek v Ázií sa drasticky znížia a rovnako sa zníži aj dostupnosť vody po celom svete. To ovplyvní približne 2 miliardy ľudí po celom svete.

A to stále nie je všetko. Zrážky v Mexiku a v strednej Amerike klesnú na polovicu, čo spôsobí, že poľnohospodárstvo nebude v takýchto suchých oblastiach vôbec životaschopné. Smrteľné vlny horúčav budú v niektorých oblastiach pretrvávať viac ako 100 dní v roku a viac ako miliarda ľudí sa bude musieť presťahovať.

Jediné riešenie, s ktorým prichádza štúdia, môže znieť dramaticky alebo veľmi znepokojivo, no je veľmi dôležité pre záchranu celej planéty. Týmto riešením je revolučná celosvetová energetická, priemyselná a ekonomická stratégia s nulovými emisiami uhlíka, zameraná menej na klimatické modely a viac na plánovanie scenárov.

Foto: Pixabay.com

Ako sám výskum poukazuje, klimatické modely sú síce pre výskum dôležité, no tieto nástroje sa často mýlia na strane opatrnosti a sústreďujú sa na polovičné výsledky. Ignorovaním katastrofických scenárov sme tak zle pripravení na neočakávanú udalosť, ktorú by sme mali skutočne vidieť.

„Na zníženie tohto rizika a ochranu ľudskej civilizácie je v nadchádzajúcom desaťročí potrebná masívna globálna mobilizácia zdrojov na vybudovanie priemyselného systému s nulovými emisiami a obnovy bezpečnej klímy,“ píše sa v správe.

Správa ešte dodáva: „Treba poznamenať, že toto nie je ani zďaleka extrémny scenár. Oteplenie môže prekročiť aj spomínané 3 °C a môže sa pohybovať v rozmedzí od 3,5 °C  do 4 °C.“

Aj napriek tomu, že takýto scenár poskytuje pohľad na svet plný chaosu a na ceste ku koncu ľudskej civilizácie a modernej spoločnosti, je dôležité o týchto zmenách vedieť a začať bojovať proti nim čo najskôr.

sciencealert.com
Uložiť článok

Najnovšie články