Foto: unsplash/TASR archív

Požiadať o ne môžete rôznymi spôsobmi. Buď požiadate elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk s elektronickým občianskym preukazom, alebo písomným formulárom, ktorý môžete nájsť na webe Sociálnej poisťovne pod názvom Žiadosť o vyplatenie splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom rodičovi/dieťati.

Žiadosť musíte podpísať a pravosť vášho podpisu musí byť overená. Po posúdení žiadosti vám Sociálna poisťovňa vyplatí peniaze na účet v banke alebo poštovým preukazom, spolu dostanete aj oznámenie. „O nevyplatený dôchodok po zomretom môžete požiadať aj osobne v pobočke Sociálnej poisťovne. Stačí, ak potrebné údaje poskytnete do zápisnice spísanej zamestnancom pobočky, pred ktorým ju aj podpíšete. Podpis v takom prípade netreba úradne osvedčiť.“

Uložiť článok

Najnovšie články