Foto: unsplash/TASR archív

Kedy máte nárok na dôchodok po zomretom?

Pokiaľ váš príbuzný dostával pred smrťou dôchodok, môže vám vzniknúť nárok na ten, ktorý ešte nebol vyplatený ku dňu jeho úmrtia. Sociálna poisťovňa tieto peniaze vyplatí najbližším príbuzným.

Ako informuje Pravda, nárok na nevyplatenú penziu po zomretom vzniká vtedy, keď si ju dôchodca neprevzal, alebo ak mu bol dôchodok pred smrťou priznaný, či ak poistenec splnil podmienky nároku na dôchodok, podal si žiadosť na jeho výplatu a následne zomrel. Vtedy Sociálna poisťovňa vyplatí nevyplatený dôchodok manželovi/manželke, deťom a rodičom zomretého, a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Splniť musíte tieto podmienky

„Ak poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, uplatnil si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na manžela (manželku), deti a rodičov, a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie. Ak bol starobný dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne manželovi (manželke), deťom a rodičom, a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie,“ uvádzajú na stránke.

Okrem toho tieto nároky nie sú predmetom dedičstva, respektíve sú len v prípade, pokiaľ neexistujú fyzické osoby, ktoré sú spomenuté. Nárok na nevyplatený dôchodok po zomretom si môžete uplatniť buď pri podaní žiadosti o vdovecký/vdovský dôchodok, pokiaľ ste dieťa, tak žiadosťou o vyplatenie splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom rodičovi. Tam tiež vyhlásite, že ste jediným dieťaťom, alebo vezmete na vedomie, že nevyplatený dôchodok je spoločným majetkom všetkých detí, ktoré má.

Ako o peniaze požiadať?

Uložiť článok

Najnovšie články