Foto: Unsplash

Úrad uviedol, že nové smernice sú kľúčové pre "podporu dlhodobého vyváženého vývoja populácie".

Čína začne odrádzať ženy od podstupovania interrupcií a prijme kroky, vďaka ktorým sa liečba neplodnosti stane dostupnejšou. Vypláva to z nových smerníc, ktoré v utorok zverejnil tamojší zdravotnícky úrad. Čína k tomuto kroku pristúpi v rámci snáh o zvýšenie miery pôrodnosti, ktorá je jednou z najnižších na svete, píše agentúra Reuters.

Čínsky zdravotnícky úrad uviedol, že začne propagovať reprodukčné zdravie, aby sa zlepšila informovanosť verejnosti a aby sa zároveň „predišlo nechceným tehotenstvám a znížil sa tak počet interrupcií, ktoré z lekárskeho hľadiska nie sú nevyhnutné“.

Vláda prijme aj ďalšie podporné opatrenia, ktoré sa budú dotýkať zdaňovania, vzdelávania či bývania – a regionálne vlády budú pobádané k tomu, aby posilňovali služby ponúkajúce starostlivosť o deti a prispievali k vytvoreniu prorodinného pracovného prostredia.

Nové smernice sú kľúčové

Čínsky zdravotnícky úrad okrem toho uviedol, že pomôže regionálnym vládam začleniť technológie asistovanej reprodukcie do národného zdravotníckeho systému. Technológie ako mimotelové oplodnenie (IVF) sú totiž v Číne finančne náročné a nie sú dostupné pre slobodné ženy.

Úrad uviedol, že nové smernice sú kľúčové pre „podporu dlhodobého vyváženého vývoja populácie“. Predpokladá sa, že čínska populácia, ktorú tvorí 1,4 miliardy obyvateľov, sa tento rok dostane na rekordne nízku úroveň. Čínska miera pôrodnosti dosiahla vlani hodnotu 1,16, pričom pre udržanie stabilného počtu obyvateľov sa odporúča miera pôrodnosti 2,1.

Foto: Unsplash

Očakáva sa, že počet novorodeniat v Číne tento rok klesne pod desať miliónov z vlaňajšieho počtu 10,6 milióna, čo je o o 11,5 percenta menej než v roku 2020.

V Číne bola medzi rokmi 1980 a 2015 zavedená tzv. politika jedného dieťaťa. Vláda si však uvedomila, že čínska populácia začína klesať, a preto v roku 2016 povolila párom mať dve deti a v roku 2021 až tri deti. V posledných rokoch pritom Peking prijal tiež viacero opatrení zameraných na zvrátenie trendu klesajúcej populácie.

Odporúčania, ktoré v utorok vydal čínsky zdravotnícky úrad, sú zatiaľ najkomplexnejším krokom, ktorý bol prijatý na národnej úrovni a prvýkrát sa v nich spomínajú aj interrupcie. Tie sú vo všeobecnosti v krajine ľahko dostupné. Ročne je v Číne vykonaných približne 9,5 milióna interrupcií.