Na svete žijú miliardy ľudí a nikto z nich nie je rovnaký. Ani čo sa týka povahy, výzoru či sexuálnych preferencií.

Priťahujú vás ženy? Muži? Oboje? Výskumy ukazujú, že nie vždy sme si úplne vedomí toho, kto a čo nás vôbec priťahuje. Čo sa mužov týka, či už ide o heterosexuálov alebo homosexuálov, majú vo svojich preferenciách jasno. Ženy však už údajne menej.

Prekvapivé korene rodovej príťažlivosti

V roku 2004 Chivers vykonal výskum, v ktorom heterosexuálnym ale aj homosexuálnym mužom a ženám premietal tri rôzne sexuálne ladené filmy. V jednom z filmov vystupovali dve ženy, v ďalšom muž a žena a v poslednom dvaja muži. Výskumníci zisťovali, akú mieru vzrušenia účastníci výskumu udávali vlastnými slovami, ale aj akú fyziologicky vykazovali. V prípade mužov výsledky (verbálne aj fyziologické) jasne ukazovali, že homosexuálnych mužov najviac vzrušoval film, v ktorom vystupovali dvaja muži a heterosexuálnych film s dvoma ženami. V prípade žien výsledky až také jednoznačné neboli. Napriek tomu, že homosexuálne ženy predpokladali, že ich najviac bude vzrušovať film s dvoma ženami a heterosexuálne zas film, v ktorom vystupujú muž a žena, merania fyziologickej stránky ukazovali, že aj heterosexuálne aj homosexuálne ženy vykazovali fyziologické vzrušenie pri sledovaní všetkých troch druhov filmov.

pixabay.com

Vedci veria, že ženská sexualita je flexibilnejšia, než mužská. A napriek tomu, že neveria, že ženy by mohli mať vrodenú bisexualitu, myslia si, že dokážu svoje preferencie presmerovať jednoduchšie než muži. A dôvod môže súvisieť s evolúciou. Ženy, ktorých muži sa odmietali dostatočne podieľať na výchove svojich potomkov, nachádzali oporu v iných ženách. Výskumy Kanazawy a spol. z roku 2016 ukazujú, že aj niektorí muži však môžu vykazovať istú mieru flexibility.

pixabay.com

A prečo podvedome pociťujeme príťažlivosť aj sami k sebe a svojim rodičom?

Považujete sami seba za atraktívnych? Prekvapivým faktom totiž môže byť, že okrem toho, že pociťujeme príťažlivosť sami k sebe, často vyhľadávame partnerov, ktorí sa na nás podobajú. V nasledujúcom výskume vedci skombinovali fotografie účastníkov s náhodnými tvárami a prezentovali ich účastníkom spolu s fotkami náhodných kombinácií tvárí. Samozrejme, účastníci nevedeli, že tváre na fotkách boli skombinované s ich vlastnými črtami. Výsledky ukázali, že sme podvedome priťahovaní tými, ktorí sa na nás podobajú.

Konkrétne sa nám zdajú atraktívnejší ľudia, ktorí majú rovnakú farbu vlasov a očí, ako my. A taktiež je pravdepodobné, že nás bude priťahovať niekto, kto sa podobá na nášho rodiča opačného pohlavia, čo istým spôsobom napovedá, že sme podvedome priťahovaní aj našimi rodičmi (čím sa veľmi často zaoberal aj Sigmund Freud). Fraley a Marks tvrdia, že nás priťahujú stimuly, ktorým sme najčastejšie vystavovaní, pretože sú jednoduchšie na spracovanie. A to, že máme radi ľudí, ktorí sa na nás podobajú, môže odrážať našu lásku k sebe samému.

pixabay.com

Ten, kto je považovaný za atraktívneho dnes, nemusí byť atraktívny aj zajtra

Preferencie žien totiž závisia aj od fázy menštruačného cyklu. Napríklad v období, kedy je heterosexuálna žena najplodnejšia, priťahujú ju svalnatejší a symetrickejší muži. Taktiež sa v priebehu cyklu môže meniť aj postoj žien k svojmu partnerovi. Vedci Larson a spol. tvrdia, že ak žena mimo cyklu vníma svojho partnera ako sexuálne príťažlivého, počas cyklu sa táto príťažlivosť ešte viac zvýrazní. Platí to aj naopak, ak ženy vnímajú svojho partnera ako menej príťažlivého mimo cyklu, počas cyklu im príde sexuálne príťažlivý ešte menej.

pixabay.com

Prečo je príťažlivosť u žien taká premenlivá? Gangestad a Simpson tvrdia, že ženy vždy priťahujú muži, ktorí sú prísľubom dobrého genetického materiálu, avšak atraktívni muži často prejavujú nižší záujem investovať a starať sa o potomkov. Vedci si myslia, že ženy teda volia kombinovanú stratégiu pri hľadaní partnera. Pokiaľ ide o dlhodobý vzťah a výchovu budúcich potomkov, hľadajú niekoho, kto je milý a podporuje ich a dokázal by rodinu zabezpečiť. Na krátkodobé vzťahy založené skôr fyzickom kontakte vyhľadávajú mužov s dobrou genetickou výbavou. A ako je to pri výbere partnera u vás?

Pozri aj: AK BY ŤA NAOZAJ ĽÚBIL, SPRÁVAL BY SA INAK

psych.sk (Petra Sušaninová) psychologytoday.com
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )