Foto: Photo by mentatdgt from Pexels

Veľa stereotypov o bohatých ľuďoch je pravdivých.

Ako si predstavíte bohatého človeka? Nie, teraz vôbec nemyslíme na to, čo by mal na sebe oblečené alebo v akom aute sa vozí. Hovoríme o jeho vlastnostiach. Je samozrejmé a prirodzené, že každý z nás je úplne iný, no bohatí ľudia majú predsa len niečo spoločné. 

Potvrdila to štúdia publikovaná v British Journal of Psychology, vedená Dr. Mariusom Leckeltom. Jemu a celému jeho vedeckému tímu sa podarilo dokázať, že bohatí ľudia sú extrovertnejší, svedomitejší, emočne stabilnejší a viac narcistickí, ako ľudia chudobní. 

Niektoré z týchto zistení vás možno prekvapili viac, iné menej, pravdou však je, že rovnaká štúdia potvrdila aj istý stereotyp hovoriaci o tom, že bohatí ľudia sú viac zameraní na seba (alebo, ak chcete, viac egoistickí) a často aj menej ochotní. 

Photo by Vlad Alexandru Popa from Pexels

Dané poznatky vychádzajú zo skúmania 130 respondentov, ktorými boli nemeckí milionári – konkrétne Nemci, ktorí mali na konte minimálne 1 milión eur (nezahŕňajúc iný hnuteľný či nehnuteľný majetok). Kontrolnou skupinou boli bežní ľudia so “štandardným” majetkom. 

Okrem skúmania toho, ako sa nastavenie mysle bohatých ľudí líši od tých iných, sa výskumný tím zameral aj na to, čo je vlastne ich zdrojom príjmu. Na základe ich odpovedí vedci vyhodnotili, že až 60% z nich získalo svoj majetok zo svojho vlastného podnikania.

Ako hodnotíte výsledky tejto štúdie, disponujete niektorými z vyššie uvedených vlastností?

spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )