Foto: Pexels

Každý z nás sa aspoň raz v živote stretol s človekom, ktorý sa pokúšal naše sebavedomie a dôstojnosť podkopať ponížením.

Takéto situácie sú nielen nepríjemné, ale môžu mať aj dlhodobé negatívne následky na naše psychické zdravie a sebahodnotenie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sa teda ubrániť pred takýmto útokom a odzbrojiť agresora? Skúste nasledujúce štyri vety.

1. „Zaujímavý názor, prečo si to myslíš?“

Táto otázka je silnou zbraňou proti pokusom o poníženie. Miesto toho, aby ste sa hádali, alebo bránili svoje stanovisko, jednoducho požiadate druhú osobu o vysvetlenie jej pohľadu na vec. Tým ju prinútite zamyslieť sa nad tým, prečo vlastne útočí, a či má naozaj opodstatnené dôvody pre takéto správanie.

Okrem toho touto otázkou ukazujete ochotu komunikovať a diskutovať o probléme ako dospelý človek – bez konfliktov a emócií. To môže byť pre útočníka veľkým zaskočením, pretože zrejme neočakáva takúto reakciu. Mnohokrát si uvedomí, že jeho pokus o poníženie nemá oporu v argumentoch a radšej sa stiahne.

2. „Mám právo na svoj názor a rešpektujem aj tvoj.“

Táto veta je dôležitá nielen pre odzbrojenie útočníka, ale aj pre posilnenie vašej vlastnej sebaúcty. Tým, že vyjadrujete rešpekt voči názorom druhých, ukazujete, že ste sami pre seba dôležití a máte právo na svoje pocity a myšlienky. Zároveň to naznačuje druhej strane, že jej pokusy o poníženie neovplyvnia vaše presvedčenia.

Foto: Pexels

3. „Nechcem ťa uraziť, ale tvoje slová ma ranili.“

Často sa stane, že osoba pokúšajúca sa niekoho ponížiť ani netuší, aký veľký vplyv majú jej slová na druhého človeka. Preto je dôležité otvorene vyjadriť svoje pocity a poukázať na to, že urážky a poníženie nie sú prijateľné.

Touto vetou dávate útočníkovi vedieť, že jeho správanie má negatívny vplyv na vás, ale zároveň sa vyhýbate konfrontácii a obviňovaniu. To môže prispieť k tomu, že si druhá osoba uvedomí svoje chyby a zmení svoje správanie.

4. „Som rád/á, že sme mohli o tomto hovoriť.“

Touto vetou ukončujete diskusiu a naznačujete, že ste ochotní pustiť sa zranenia a neprijímajte útoky osobne. Hovoríte tým, že ste schopní komunikovať o problémoch a riešiť ich civilizovaným spôsobom. Tento prístup môže pomôcť zmierňovať budúce pokusy o poníženie.

Všetko začína v tvojej hlave

Viac článkov