Photo by Ayo Ogunseinde on Unsplash

Ste často obeťou manipulatívnych hier psychopatov či narcistov?

Nadnesene povedané, “môžete si zato sami”. Nie však v negatívnom zmysle slova, práve naopak. Môže za to totiž istá vlastnosť, ktorá je síce sama o sebe skvelá, avšak pre tento typ ľudí je doslova “magnetom”. 

O akú vlastnosť ide, popísal portál Your Tango. 

Portál Your Tango hovorí o štúdii, ktorej autormi sú Kristopher J. Brazil, Chantelle J. Dias a Adelle E. Forth. 

Výskumný tím vybral v rámci tejto štúdie 46 respondentov, ktorých úlohou bolo na kameru nahovoriť nejaký emotívny príbeh, pri ktorom by sa rozľútostili. Podmienkou však bolo, aby tento príbeh nebol pravdivý – napriek tomu však mali pôsobiť čo najpresvedčivejšie. U týchto respondentov bola zároveň skúmaná miera ich psychopatie. 

Ich videonahrávky dal výskumný tím posúdiť ďalším 1060 respondentom. Museli hodnotiť ich dôveryhodnosť – nevedeli však, že dotyční klamú, a ľútosť len predstierajú. 

Photo by Ayo Ogunseinde on Unsplash

Hodnotenie videonahrávok dokázalo, že respondentí, ktorí vykazovali psychopatické črty, boli hodnotení ako najviac dôveryhodní. Len sa tak potvrdilo, že psychopati dokážu svojimi vlastnosťami dokonale manipulovať druhými. 

Výsledky tejto štúdie ale neboli žiadnym prekvapením, k podobným záverom už došlo viacero výskumov. Dôležité je pozrieť sa na toto zistenie komplexne. Ak totiž vieme, že psychopati sú veľmi dôveryhodní a na manipuláciu radi využívajú techniku vyvolania pocitu ľútosti, môžeme dospieť k záveru, že priťahovať ich bude najviac jediná vlastnosť, a to empatia. 

Ako psychopati, tak aj narcisti veľmi ľahko vycítia, kedy im niekto dokáže dať pochopenie a súcit, po ktorých tak veľmi prahnú. Neváhajú sa preto chopiť príležitosti, a spravia všetko preto, aby z takejto osoby mohli spraviť svoju ďalšiu obeť. 

Ak teda máte pocit, že do svojho života doslova priťahujete psychopatov, skúste sa zamyslieť nad tým, či nie ste až príliš empatickí. Empatia je skvelá vlastnosť a určite sa ju nesnažte potlačiť, skôr sa posnažte lepšie odhadnúť ľudí a nebojte sa zo svojho života odstrihnúť tých, ktorí vás len využívajú.

yourtango
Všetko začína v tvojej hlave
1
Uložiť článok
Komentovať