Myslíte si, že vyššieho veku sa dožívajú extroverti alebo introverti?

Určite už viete, že povaha človeka dokáže veľmi výrazne ovplyvniť nielen jeho zdravie, ale aj celkovú dĺžku jeho života. O to, ktoré povahové vlastnosti sú z tohto pohľadu „najvýhodnejšie“, sa zaujímali aj vedci. Prinášame vám 4 rôzne štúdie, ktoré vám odhalia, či žijú dlhšie introverti alebo extroverti, no tiež to, či je pravda, aký je pesimizmus zdraviu škodlivý.

#1: Extroverti vs. introverti

Posledná štúdia z roku 2014, ktorá sa touto otázkou zaoberala dokázala, že spoločenskí ľudia, ktorí častejšie vyhľadávajú sociálne interakcie, majú silnejší imunitný systém.

Naopak, druhá skupina – teda viac uzavretí a opatrnejší introverti, majú imunitný systém slabší.

Možno preto predpokladať, že zdravie introvertov môže byť vystavované závažnejším skúškam, v dôsledku čoho sa extroverti môžu dožívať vyššieho veku.

#2: Optimisti vs. pesimisti

Výsledky tejto štúdie vás pravdepodobne až tak neprekvapia. Štúdia, v rámci ktorej vedci skúmali 51 000 dospelých ľudí zistila, že pevnejšie zdravie majú naozaj optimisti.

Autorka štúdie, profesorka Rosalba Hernandez, hovorí: „U jednotlivcov s najvyššou úrovňou optimizmu existovala oproti najväčším pesimistom až dvojnásobná pravdepodobnosť, že ich kardiovaskulárne zdravie bude priam ideálne.“

Podľa rovnakej štúdie mali optimisti zároveň lepšie indexy telesnej hmotnosti (BMI) a boli fyzicky aktívnejší, ako pesimisti. Zistilo sa tiež, že medzi optimistami sa nachádzalo menej fajčiarov, ako u pesimistov.

pexels.com

#3: Svedomitosť

Na základe zistení z tejto štúdie sa dokázalo, že svedomití muži žijú dlhším životom, ako muži, ktorí žili v rozpore či už so spoločenskými, alebo so svojimi morálnymi zásadami.

#4: Opýtajte sa svojich priateľov, aký dlhý život vám predpovedajú

Možno vám táto rada vyznie zvláštne, no štúdia Dr. Joshua Jacksona dokázala, že vaši praví priatelia dokážu dĺžku vášho života odhadnúť lepšie, než vy sami.

Ako autor samotnej štúdie vysvetľuje, je to spôsobené tým, že niekedy svoje negatívne vlastnosti, ktoré môžu skracovať náš život, „alibisticky“ prehliadame. Praví priatelia, ktorí vás dobre poznajú o nich však vedia a podvedome sa pri odhadovaní dĺžky vášho života budú riadiť aj nimi (i keď, uznávame, že by pravdepodobne išlo o rozhovor veľmi zvláštneho charakteru).

Pozri aj: 8 VLASTNOSTNÍ, KTORÝCH SA NIEKTORÍ ĽUDIA DESIA, NO SÚ ZNAKOM SILNEJ OSOBNOSTI

psych.sk (Henrieta Balázsová), spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )