Foto: LIDAR

Odborníkom sa v džungli podaril jedinečný objav.

Podarilo sa im objaviť najväčšiu a zároveň najstaršiu mayskú štruktúru. Mayovia vyvýšenú plošinu postavili pred vyše 3 000 rokmi a používali ju najmä na pochopenie vesmíru a toho, aké je miesto človeka v ňom, ale aj na oslavy a zhromaždenia.

Archeológovia objavili štruktúru starú 3 000 rokov

Ako informuje portál IFLScience, archeológom sa podarilo objaviť doteraz najstaršiu a zároveň najrozsiahlejšiu štruktúru, ktorú po sebe zanechali Mayovia. Miesto objavili archeológovia v mexickom regióne Tabasco za použitia špeciálnej laserovej technológie LiDAR. Technológia dokáže zachytiť pozostatky ľudskej činnosti, ktoré v priebehu stáročí ukryl hustý porast.

Ako informuje štúdia publikovaná v odbornom časopise Nature, monumentálna štruktúra pozostáva z umelo vytvorenej platformy vysokej 15 metrov. Tá meria od severu na juh 1 413 metrov a 400 metrov zo západu na východ. Súčasťou platformy je aj najmenej 9 násypov. Rádiokarbónová metóda datovania odhalila, že štruktúra je stará približne 3 000 rokov, čo z nej činí najstaršiu štruktúru, akú sa doteraz v mayskej oblasti kedysi podarilo objaviť.

Prečo Mayovia platformu vytvorili?

Prečo sa však Mayovia pustili do budovania niečoho tak obrovského? Odborníci sa nazdávajú, že z platformy Mayovia pozorovali dianie na oblohe a snažili sa pochopiť vesmír. Napríklad, pozorovali zimný a letný slnovrat. V strede platformy zas vedci objavili akýsi depozit vzácnych objektov, ktoré boli zrejme súčasťou rituálov. Okrem astronómie teda platforma zrejme slúžila aj ako miesto, kde sa zhromažďovala komunita.

Archeológov objav skutočne prekvapil, musia totiž prehodnotiť informácie, ktoré mali o mayskej kultúre doteraz. V čase, keď bola postavená platforma, totiž mali žiť Mayovia ešte vždy kočovným životom, vybudovanie platformy však naznačuje, že sa na tomto mieste Mayovia usadili natrvalo. Odborníci sa však nazdávajú, že platforma bola miestom, kde sa schádzali ľudia zo širokého okolia, a to omnoho skôr, ako sa Mayovia vzdali kočovného spôsobu života. Okrem toho, na platforme neboli nájdené sochy ani iné náznaky toho, že by tu panovala nejaká hierarchia. Ľudia platformu vybudovali jednoducho preto, aby sa tu mohli schádzať, oslavovať a učiť sa.

 IFLScience
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )