Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ide o svietiacu masku.

Slovenská obchodná inšpekcia varuje pred nebezpečnými výrobkami. Včera vydala dve varovania, jedno z nich sa týka svietiacej masky, druhé sa týkalo digitálneho multimetra. 

Svietiaca maska

Slovenská obchodná inšpekcia varuje pred svietiacou maskou „BEST ALL“ s identifikačným znakom NO: 925937. Výrobok pochádza z Číny a predstavuje vážne riziko pre životné prostredie, a je preto výrobkom nebezpečným.

Skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom potvrdili, že v spájke výrobku je mnohonásobne prekročený obsah olova. (Nameraná hodnota 33,71% oproti povolenej hodnote 0,1 %). Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho prestali používať.

Plastová maska na tvár bielej farby popretkávaná v oblasti očí, nosa a úst káblikom ružovej farby. K maske je pripevnená čierna gumička a ku kábliku je pripevnené zariadenie na vloženie batérií typu AA 1,5 V. Výrobok je zabalený v priesvitnom plastovom obale, na ktorom je nalepený štítok s informáciami v slovenskom jazyku.

Foto: SOI

Digitálny multimeter

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o Digitálny multimeter REBEL, model: MIE-RB-838. Krajina pôvodu je Poľsko a predstavuje potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Kovová časť konektora multimetra určená na vytvorenie vodivého spojenia s meracím káblom nie je dostatočne upevnená vo svojej polohe, čo pri meraní napríklad sieťového napätia spôsobí, že sa na displeji zobrazí nulová hodnota.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Foto: SOI
Uložiť článok

Najnovšie články