foto: Pexels

Keď vám niekto povie, aby ste si predstavili modrého slona, zrejme vám to nerobí ťažkosti.

Menej či viac zreteľne si dokážete predstaviť veľké modré zviera s ušami a chobotom. Možno ho automaticky zaradíte aj do nejakého prostredia, napríklad do africkej prírody. Vedeli ste však, že niektorí ľudia niečo také vôbec nedokážu?

Afantázia zasahuje mnohé kognitívne funkcie

Ako informuje portál Medical Express, ak si nedokážete v mysli predstavovať predmety či výjavy, zrejme patríte k malému percentu populácie, ktorá trpí tzv. afantáziou. Zvláštne ochorenie postihuje 2 až 5 % populácie a vyznačuje sa neschopnosťou alebo nedostatočnosťou mentálnej vizualizácie.

Foto: unsplash

Väčšina z nás predpokladá, že ak niekomu poviete, aby si predstavil pláž, dokáže to každý. Nie je to však pravda a vedci sa snažia prísť na to, ako afantázia ovplyvňuje každodenný život, ako vplýva na schopnosť učiť sa, pamätať si, snívať a prežívať emócie. V rámci štúdie publikovanej v časopise Scientific Reports podrobili skúmaniu vedci 250 jedincov, ktorí trpia afantáziou. Ide o najrozsiahlejšiu štúdiu svojho druhu a ukázalo sa, že afantázia nepostihuje len schopnosť predstaviť si predmety či scény, ale zasahuje aj ďalšie kognitívne funkcie.

Nedokážu si predstaviť minulosť ani budúcnosť

Ľudia trpiaci afantáziou neraz udávajú, že sa im počas spánku nič nesníva alebo sú sny menej intenzívne, nedokážu si vybaviť udalosti, ktoré sa odohrali v minulosti, ani si predstaviť vlastnú budúcnosť. Dôležité je vedieť, že schopnosť predstavovať si predstavuje akési spektrum od absolútnej neschopnosti vybaviť si mentálny obraz, cez vedomie, že si na udalosť spomínate, no nedokážete ju v mysli „vidieť“, až po živé a detailné mentálne obrazy.

Foto: unsplash

Napríklad, kým mnohí ľudia si mentálny obraz pláže vybaviť nedokážu, dokážu si predstaviť, aký je to pocit, keď ich ovieva vánok, ako šumí more, či aký je to pocit, keď majú pod nohami piesok. Až 26 % participantov však nemalo žiadnu predstavu, nedokážu si vybaviť čuch, chuť, zvuky ani emócie spájajúce sa s udalosťou. Jediné, čo ostáva nemenné aj u ľudí s afantáziou, je schopnosť odhadnúť vzdialenosť a iné priestorové vzťahy. To znamená, že aj človek s afantáziou dokáže napríklad bez problémov odšoférovať auto z bodu A do bodu B.

Vzhľadom na to, ako málo výskumov bolo na túto tému vykonaných (je ich menej ako 10), cieľom vedcov je zistiť, ako presne afantázia ovplyvňuje každodenné prežívanie a fungovanie jedincov. Napríklad, ako pred spaním ráta ovečky niekto, kto si ich nedokáže predstaviť? A čo vy, dokážete si predstaviť pláž či modrého slona?

Medical Express
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )