Foto: Johns Hopkins University

Rozsiahly výskum prináša zaujímavé poznatky o tom, že ľudský mozog vykonáva zložité procesy pri absencii nášho vedomia.

Nedokázal rozpoznávať čísla, teda takmer všetky okrem 1 a 0. So vzácnym poškodením mozgu sa však naučil žiť. Jeho zdravotný stav však zaujal vedcov, ktorí na základe experimentov teraz prinášajú zaujímavé zistenia o tom, že ľudský mozog dokáže vnímať aj to, čo si my sami neuvedomujeme.

Pracoval ako geologický inžinier, potom však utrpel neurologické zranenie, po ktorom mu lekári diagnostikovali zriedkavé degeneratívne ochorenie mozgu nazývané kortikobazálny syndróm (CBS). Pre poškodenie mozgu už viac nedokázal rozpoznávať číslice od 2 do 9, stále však poznal čísla 0 a 1 a mnohé iné symboly. Nezvyčajný prípad zaujal aj vedcov, tí s ním pracovali celých 8 rokov a teraz prinášajú zaujímavé zistenia o ľudskom mozgu, ktorý, zdá sa, dokáže vnímať aj keď to my nedokážeme, informuje portál Science Alert.

8 nevidel, 1 však áno

Vedci niekoľko rokov študovali a skúmali pacienta, ktorého pre účely publikovania vedeckej štúdie anonymne označujú ako RFS, u ktorého bol v minulosti diagnostikovaný vzácny kortikobazálny syndróm. Okrem obvyklých príznakov ako problémy s pamäťou či svalové kŕče, pacient stratil schopnosť vnímať väčšinu arabských číslic. Pacient však stále dokázal vnímať písmená, symboly či čísla 0 a 1. Ak mal však napísať číslo 8, ktoré mu výskumníci ukázali na monitore, nakreslil len „machuľu“.

Strata schopnosti vnímania symbolov či obrazov nie je pri neurologických zraneniach ničím výnimočným. Výskumníkov však pri pacientovi RFS zaujal najmä jeho selektívny deficit zameraný na niekoľko veľmi konkrétnych symbolov, akými sú číslice od 2 do 9.

„Keď sa pozrie na číslo, jeho mozog musí toto číslo vidieť ešte predtým, ako ho on vidieť nedokáže. Je to skutočný paradox,“ hovorí v tlačovej správe Michael McCloskey a dodáva, že vo svojej štúdii sa tím pokúsil zistiť, aké procesy mozog vykonáva na pozadí vedomia pacienta s degeneratívnou poruchou.

Obrazy blízko čísel

Vedcov tiež zaujalo zistenie, že pacient nedokázal rozpoznať ani obrazy, ktoré boli umiestnené blízko číslic. Ak sa na obrázku nachádzali husle umiestnené tesne vedľa čísla 3, pacient hudobný nástroj jednoducho nevidel. Ak husle na obrázku posunuli ďalej, pacient ich dokázal identifikovať. Vedcov tiež zaujalo zistenie, že pacient dokázal rozpoznať aj slová vložené do čísel, a to bez toho, aby si tieto slová uvedomoval.

Výskumníci sa preto pustili do zisťovania, čo sa deje s mozgom pacienta RFS pri konfrontácii s číslicami. Záznamy z prístrojov monitorujúcich mozgovú aktivitu ukázali, že pacientov poškodený mozog identifikoval symboly aj keď si to sám pacient neuvedomoval. Odpoveď mozgu na číslo 3 bola totiž úplne rovnaká, ako pri obrázku s ľubovoľným písmenom.

„Výsledky ukázali, že mozog pacienta vykonáva zložité procesy bez jeho vedomia. Jeho mozog čísla rozpoznal bez toho, aby si to on sám uvedomoval,“ komentuje výsledky výskumu David Rothlein.

Vedci novou rozsiahlou štúdiou ukazujú, že medzi vizuálnym vnímaním a vnímaním mozgu existuje ďalšie, doposiaľ zrejme neznáme, nervové spracovanie. Výskum ukazuje, že ľudský mozog vykonáva zložité operácie a procesy aj bez nášho vedomia a otvára dvere k porozumeniu mnohým nejasným neurologickým problémom.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )