foto: Nadácia VÚB

Hlavná etapa obnovy jedného z najväčších skvostov barokovej architektúry na Slovensku, ktorý sa vyníma na vrchu Scharfenberg nad Banskou Štiavnicou, sa dočkala úspešného konca.

Kostoly, kaplnky a umelecké diela Kalvárie sú po 11 rokoch driny vo veľkej väčšine zreštaurované a zabezpečené proti ďalšiemu chátraniu. Začítajte sa do príbehu jej znovuzrodenia.

Na Slovensku je mnoho krásnych miest. Ale to, čo človek pocíti pri pohľade a výstupe na Banskoštiavnickú kalváriu, je niečo skutočne výnimočné. Sakrálny celok z polovice 18. storočia sa ako neprehliadnuteľná dominanta Banskej Štiavnice zaraďuje medzi najkrajšie objekty tohto typu v Európe. Kalvária je výnimočná svojou veľkosťou, pretože takto veľkoryso stavané kalvárie bežne nevidieť. Je jednou z najväčších na svete.

foto: Nadácia VÚB

Zaujímavá je nielen svojou architektúrou a historickou a umeleckou hodnotou, ale kľúčový moment zohráva aj príroda, do ktorej je zasadená. Premyslenou súhrou architektúry a diel umeleckého remesla v jednote s impozantným prostredím doslova vťahuje návštevníkov do deja, ktorý zhmotňuje – do príbehu poslednej cesty Ježiša Krista.

foto: Nadácia VÚB

Vytrpela si toho naozaj mnoho

Národná kultúrna pamiatka z polovice 18. storočia prežila tri vojny a od polovice 20. storočia sústavne chátrala, a to aj napriek úsiliu zrealizovať jeho čiastočnú obnovu na sklonku 70. rokov minulého storočia.

Na prelome tisícročí ju poznačilo vyčíňanie vandalov, rozkrádanie a ničenie vzácnych artefaktov a takmer úplná strata záujmu verejnosti.

foto: Nadácia VÚB

Bilancia strát kultúrnohistorickej hodnoty Kalvárie v období 1950-2004 je nevyčísliteľná. Úsilím kolegyne architektky Katky Voškovej sa ju začiatkom roka 2007 podarilo zapísať do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Tento fakt sa mal stať nielen mementom, ale najmä impulzom, aby sa zabránilo ďalšej devastácii Kalvárie a aby sa podnikli  kroky na jej obnovu a na záchranu najohrozenejších originálnych častí,“ vysvetlil nám Martin Macharik z OZ Kalvársky fond, ktorý je od roku 2008 hlavným realizátorom obnovy Kalvárie. Práve vďaka úsiliu tohto občianskeho združenia sa v roku 2007 pamiatka dostala do systému ochrany organizácie World Monuments Fund a začali sa rozsiahle reštaurátorské práce.

foto: Nadácia VÚB

 Pomoc, ktorá rozbehla obnovu

Rekonštrukcia takto obrovských rozmerov si pochopiteľne žiada nemálo financií. „Obnovu Kalvárie by sme nedokázali zrealizovať bez dôvery a podpory, ktorú nám po celý ten čas poskytovali naši dlhodobí, najvýznamnejší partneri. Patria medzi nich organizácia World Monuments. Fund, Ministerstvo kultúry SR a predovšetkým Nadácia VÚB, ktorá pri našej Kalvárii stála hneď od začiatku jej obnovy v roku 2008,“ vysvetľuje Martin Macharik.

Práve cez Nadáciu VÚB ako generálneho partnera pre obnovu putovalo za uplynulých 11 rokov na tento komplexný projekt 1,1 mil. eur, čo je takmer polovica všetkých prostriedkov, z ktorých boli realizované odborné reštaurátorské práce na jednotlivých objektoch Kalvárie. „Veľmi si ceníme, že pomoc mala aj nefinančný charakter. Nadácia pomohla zapojiť do dobrovoľníckej činnosti aj zamestnancov banky, participovala taktiež na marketingových a fundraisingových aktivitách v prospech nášho Kalvárskeho fondu,“ vymenúva Martin Macharik.

foto: Nadácia VÚB

Čo všetko sa urobilo

Práce, ktorú bolo treba vykonať, bolo naozaj veľa. Zreštaurovaných bolo postupne 21 objektov Kalvárie. Komplexnou obnovou prešiel Dolný kostol so svojimi freskami, sochárskymi dielami a oltárom, v ktorom vznikla nová expozície. Obnovené boli všetky kaplnky vrátane zreštaurovanej kaplnky Ecce Homo a súsošia Sedembolestnej Panny Márie, Stredý kostol a objekt Božieho hrobu dostali nové fasády a strechy. Obnovený bol aj celý areál – prešiel elektrifikáciou, revitalizáciou zelene, spustené bolo nočné osvetlenie. Vybudovaný bol aj prírodný amfiteáter a nové Infocentrum a parkovisko pod Kalváriou.

foto: Nadácia VÚB

Od minulého roka prebiehala rozsiahla rekonštrukcia najväčšej dominanty – Horného kostola Kalvárie.

Zaujímavosťou pri týchto prácach boli aj desiatky nálezov šrapnelov z vybuchnutých granátov z 2. svetovej vojny vo fasáde kostola. Do reštaurátorských ateliérov putovali vzácne sochy 3 ukrižovaných a oltár, ktoré boli predtým v úplne dezolátnom stave.

Práve symbolickým otvorením Horného kostola bola 12. októbra ukončená hlavná fáza obnovy Kalvárie. V najbližších rokoch budú prebiehať ešte posledné reštaurátorské práce na menších objektoch, ktoré však už návštevníkov nebudú nijako výrazne obmedzovať.

foto: Nadácia VÚB

Kalvária bude pomáhať celému regiónu

Vďaka priebežne realizovanej obnove sa podarilo už teraz výrazne podporiť rozvoj turizmu v tomto regióne. Podľa štatistík OZ Kalvársky fond zavítalo na postupne ožívajúcu Kalváriu v roku 2017 70-tisíc domácich aj zahraničných návštevníkov, čo je 6-násobne viac oproti situácii spred 10 rokov. S ukončením rekonštrukcie budú tieto počty len a len rásť. „Chceme naďalej aktívne pracovať na tom, aby bola návšteva Kalvárie pre každého duchovným aj estetickým zážitkom. V nasledujúcich rokoch nám zostáva vymyslieť, ako organizovať dennú prevádzku a zabezpečiť údržbu, aby sa devastácia neopakovala,“ vysvetlil nám Martin Macharik.

Tak ako? Prídete si obnovenú Kalváriu pozrieť na vlastné oči? My vám túto návštevu rozhodne odporúčame.

Ak vás príbeh Banskoštiavnickej kalvárie zaujal, môžete si prečítať aj rozhovor s Martinom Macharikom z Kalvárskeho fondu, ktorý poskytol pre online magazín Nadácie VÚB Srdcovky.

TS Grape PR
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy