sciencealert.com

Prvá medzinárodná štúdia na svete, ktorá sa venuje práve rastlinám, prichádza so zaujímavými zisteniami. Odhaduje sa, že existuje cca 391 000 známych unikátnych druhov...

Prvá medzinárodná štúdia na svete, ktorá sa venuje práve rastlinám, prichádza so zaujímavými zisteniami. Odhaduje sa, že existuje cca 391 000 známych unikátnych druhov cievnatých rastlín. To sú také mnohobunkové rastliny, ktoré majú vyvinuté vodivé pletivá a dokážu tak syntetizovať potraviny. 21% z nich však dnes hrozí vyhubenie.

V správe vydanej Kráľovskou botanickou záhradou Kew vo Veľkej Británii sa hovorí, že vedci každoročne objavia cca 2000 nových druhov rastlín. Ide o komplexnú správu o vegetácii, ktorá však zároveň varuje, že je ešte veľa toho, čo o rastlinách nevieme a taktiež, že existuje mnoho negatívnych faktorov, ktoré ich ohrozujú všade na svete.

rastliny1
publishistory.wordpress.com

Jedná sa o vôbec prvé celkové posúdenie o stave všetkých rastlín na svete. Existuje mnoho takýchto posudkov, či už sa jedná o korytnačky, lesy, mestá, či lieky a antibiotiká, no doteraz to ešte nikdy neboli práve rastliny.”, hovorí Kathy Willis, riaditeľka záhrady. “Pripadá mi to pozoruhodné vzhľadom na dôležitosť rastlín pre naše životy – od potravín, liekov, oblečenia, stavebných materiálov a biopalív, cez reguláciu klímy. Táto správa preto poskytuje prvý krok k vyplneniu tejto kritickej medzery vo vedomostiach.

rastliny5
strangesounds.org

Hoci je zmena klímy faktorom, ktorý ohrozuje prežitie druhov rastlín, medzi najväčšie problémy v tomto okamihu patrí ničenie biotopov v dôsledku poľnohospodárstva, odlesňovania a v dôsledku výstavby budov a infraštruktúry. To len dokazuje, že najväčšou hrozbou je strata teritória a prirodzeného prostredia, pričom príčinou je človek. Trochu iný problém podľa správy tvoria invázne druhy rastlín. Približne 5000 inváznych druhov na celom svete ohrozuje prirodzene sa vyskytujúce rastliny a poškodzuje prírodné ekosystémy, pričom náklady, ktoré by boli využité na záchranu, sa odhadujú až na 5% celkovej svetovej ekonomiky.

rastliny3
freepicturesweb.com

Správu dávalo dokopy približne 80 vedcov viac ako rok. Aj kvôli tlaku verejnosti by sa malo začať organizovať akési ročné zhodnotenie vegetácie, aby sa tak napomáhalo vedeckým pracovníkom, no hlavne aby vznikla najlepšia možná stratégia na záchranu a následnú ochranu. “Musíme byť pragmatickí,” povedala Willis Lucy Carter. “Počet obyvateľov neustále rastie a ľudia potrebujú jedlo, miesto na život. To znamená, že najdôležitejšia vec je určiť oblasti, ktoré sú z hľadiska zachovania biodiverzity najdôležitejšie a určiť oblasti, ktoré by sa mali rozvíjať.”

rastliny4
anu.edu.au

Zatiaľ bolo identifikovaných približne 1771 významných “rastlinných” oblastí po celom svete. Podľa výskumníkov však takéto miesta nemajú dostatočnú ochranu, aby mohli ostať zachované. Okrem toho, že sa vedci chcú dozvedieť viac o biotopoch, ktoré neboli tak dôkladne preskúmané, je ďalšou výzvou porozumieť rastlinám na genetickej úrovni, no to je oblasť výskumu, ktorá je ešte stále “v plienkach”.

rastliny6
phys.org

Ak vás táto tematika zaujala, štúdia je prístupná na stránkach botanickej záhrady Kew on-line, kde nájdete celkový súhrn zistení. Podľa môjho názoru by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo nám rastliny vlastne dávajú. Sú základom života na Zemi a dávajú nám kyslík, ktorý dýchame, zabezpečujú vodu, drevo a potravu. Dá sa povedať, že od rastlín závisí náš život, a tak by sme k tomu mali aj pristupovať.

zdroj: interez.sk (Lucia M.), sciencealert.com

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )