youtube.com

Lukáš Mužla / / Veda
Vulgarizmy, neslušné a urážlivé slová sú súčasťou slovnej zásoby každého jazyka. Niekto ich používa len sporadicky, niekto vôbec a ďalší zasa ani iné slová nepozná…...

Vulgarizmy, neslušné a urážlivé slová sú súčasťou slovnej zásoby každého jazyka. Niekto ich používa len sporadicky, niekto vôbec a ďalší zasa ani iné slová nepozná… Keď sa prejdete po našich uliciach, alebo sa len započúvate do rozhovorov mladých ľudí v autobuse zistíte, že sa bežná konverzácia vulgarizmami len tak hemží. Podľa najnovších vedeckých objavov to však neznamená, že je dnešná generácia ľudí neinteligentná a obmedzená len na neslušné výrazy. Práve naopak!

Podľa psychológov a jazykovedcov je časté používanie vulgarizmov zdravým ukazovateľom rozvinutých verbálnych schopností. Vedci na to neprišli len tak uvažovaním vo svojich kanceláriách. Za všetkým stojí skutočný experiment.

theguardian.com
theguardian.com

V prvej fáze bolo vybratých 43 respondentov, študentov v neskorom mladistvom veku (okolo 20 rokov), na ktorých bol experiment vykonaný. Ten spočíval v porovnaní ich slovnej zásoby  so znalosťou a používaním vulgarizmov. Ako to celé prebiehalo?

blog.cambridgecoaching.com
blog.cambridgecoaching.com

Experiment bol veľmi jednoduchý. Mladiství dostali za úlohu napísať do jednej minúty čo najviac slov začínajúcich na vopred určené písmeno. Rovnako to bolo s napísaním zvierat na dané písmeno. Ako posledné písali mladiství vulgarizmy a urážlivé slová. Výsledky ukázali, že jednotlivci, ktorí napísali najviac vulgarizmov dokázali napísať aj najviac „bežných“ slov. Mozog týchto ľudí bol totiž oveľa kreatívnejší, dokázal rýchlejšie reagovať a ich slovná zásoba bola oveľa väčšia.

youtube.com
youtube.com

Vedci z Massachusettskej univerzity sa pri tomto experimente dobre pobavili. Študenti totiž dokázali vymyslieť až 533 vulgarizmov na rôzne písmená a niektoré vraj naozaj stáli za to! Treba povedať, že napriek neveľkej vzorke si vedci stoja za svojím a tvrdia, že človek, ktorý pozná mnoho vulgarizmov a dokáže ich správne používať, má skutočne bohatú slovnú zásobu a rečnícke schopnosti. Tvrdia totiž, že znalosť slov a schopnosť ich využitia je univerzálna, či sa jedná o zvieratá, predmety, alebo vulgarizmy.Komentovať (0)