Foto: Unsplash.com

O teóriách Charlesa Darwina sa učia deti už od základnej školy.

Od smrti Charles Darwina ubehlo už takmer 140 rokov. O jeho teóriách sa však vedú búrlivé diskusie ešte aj dnes. Vedcom z Cambridgeu sa ale napokon jednu z nich podarilo dokázať.

Vedci potvrdili Darwinovu evolučnú teóriu

Ako informuje portál Phys, Laura van Holstein a jej kolegovia nedávno publikovali v časopise Proceedings of the Royal Society štúdiu, v ktorej tvrdia, že poddruhy cicavcov zohrávajú v evolúcii omnoho dôležitejšiu úlohu, ako sme sa doteraz nazdávali. Vďaka tomuto poznatku môžu vedci jednoduchšie určiť, na ktoré živočíšne druhy je potrebné sa zamerať, aby sa zabránilo ich vyhynutiu.

Začnime však od začiatku. Za druh je považovaná skupina zvierat, ktoré sa medzi sebou môžu voľne páriť. Poddruh je skupina jedincov v rámci druhu, ktoré sa odlišujú niektorými fyzickými črtami a majú vlastné pásmo párenia. Napríklad, žirafa núbijská má tri poddruhy, pričom každý obýva inú lokáciu. Líška má dokonca až 45 poddruhov roztrúsených po celom svete a človek nemá žiaden poddruh.

Foto: unsplash

Darwin vo svojom diele O pôvode druhov tvrdil, že línia zvierat s viacerými druhmi by mala mať aj viacero poddruhov. Výskum van Holsteinovej dokazuje, že poddruhy skutočne zohrávajú významnú úlohu z hľadiska evolučnej dynamiky. Od nich závisí, ako bude evolúcia daného druhu pokračovať v budúcnosti.

Človek významným spôsobom ovplyvňuje evolúciu druhov

Vedci k tomuto záveru došli tak, že skúmali dáta zhromaždené v priebehu stoviek rokov. Vedci sa totiž evolúciou zaoberali ešte predtým, ako sa Darwin vybral preskúmať Galapágy. Po tomto zážitku vydal v roku 1859 knihu, kde okrem iného tvrdil, že organizmy sa vyvíjajú procesom, ktorý nazval prirodzená selekcia. To zjednodušene znamená, že prežije ten najsilnejší. Dlho však bolo jeho dielo považované za kontroverzné, a to najmä preto, lebo nebolo v súlade s tvrdeniami uvedenými v Biblii.

Foto: unsplash

Okrem iného van Holsteinová zistila, že evolúcia prebieha inak u suchozemských cicavcov a u cicavcov žijúcich v mori. Môže za to rôzna miera, akou sa živočíchy žijúce v rôznych prostrediach môžu voľne pohybovať. Aj evolučný vzťah medzi druhmi a poddruhmi závisí od toho, v akom prostredí cicavce žijú. V rôznych prostrediach sa poddruhy menia na druhy odlišným tempom. To znamená, že ak je poddruh rozdelený prirodzenou bariérou, napríklad horami, môže sa každý vydať vlastnou evolučnou cestou a z poddruhu sa stanú dva samostatné druhy.

Vedci skúmajú evolúciu druhov nie len tak pre zábavu. Dvíhajú varovný prst a upozorňujú, že ľudia neraz zasahujú do životného prostredia nevhodným spôsobom, čím zároveň zasahujú aj do evolúcie druhov.

Phys
2
Uložiť článok
Komentovať