Foto: Unsplash

Poistné obdobie je spravidla jeden rok a poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.

Ak vlastníte motorové vozidlo, nie je to len o tom, že sa pohodlnejšie presúvate z bodu A do bodu B. Je to aj veľká zodpovednosti a množstvo povinností, na ktoré musíte dbať a dodržiavať. Pokutu môžete dostať nielen pri prekročení rýchlosti, či v dôsledku nefunkčných svetiel. Až 3 320 eur zaplatíte, ak nemáte uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). To musí mať uzatvorené každé vozidlo, ktoré jazdí po slovenských cestách. 

V týchto prípadoch sa vás to týka

Podľa vyhlášky ministerstva financií ide o zákonom stanovené poistenie zodpovednosti za škodu. To najznámejšie PZP zrejme poznáte aj pod pojmom „zelená karta“, tá nahradila „bielu kartu“ z minulosti.

Ide o poistenie motorového vozidla, ktoré musí byť uzatvorené na každé motorové vozidlo a musí ho uzatvoriť každý držiteľ, vlastník, prevádzkovateľ alebo vodič auta či motorky. Účelom PZP je kryť škody, ktoré vodič, respektíve prevádzkovateľ motorového vozidla spôsobí iným účastníkom cestnej premávky.

PZP sa taktiež vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne pri výkone určitého povolania, alebo činnosti. Sem patria napríklad stavební inžinieri, súkromní lekári, zverolekári, alebo advokáti.

Povinnosť zatiaľ neplatí pre elektrickú kolobežku či elektrobicykel. Aj keď na pôde EÚ už bola prijatá smernica, ktorá zaradila niektoré z e-kolobežiek medzi vozidlá, ktoré musia byť poistené a členské štáty ju mali zapracovať do svojej legislatívy do konca roka 2023, Slovensko zatiaľ zmeny nestihlo prijať. ​​„Ministerstvo malo túto smernicu pripravenú, ale keďže sa menila vláda, boli predčasné voľby, tak sa to nestihlo schváliť,“ uviedol pre TV Noviny hovorca ministerstva financií Pavol Kirinovič.

PZP sa po schválení bude dotýkať kolobežiek idúcich rýchlosťou vyššou ako 25 kilometrov za hodinu, avšak aj tých pomalších, ak je ich váha väčšia ako 25 kilogramov.

Rozhodne ho potrebujete

Ako sme už spomenuli, zrejme vám je pojem „zelená karta“ známy. Ide o medzinárodnú kartu automobilového poistenia, ktorá je potvrdením o platnosti poistenia. Tak ako platí v rámci Slovenskej republiky, platí aj v iných krajinách, ktoré sú na nej uvedené.

Ešte donedávna ju každému zasielala poisťovňa, v ktorej bolo PZP uzatvorené, aktuálne má táto karta čierno-bielu farbu a dostanete ju buď mailom, prípadne, na požiadanie – poštou. Množstvo ľudí teda zrejme zaujíma otázka, či stačí mať túto kartu po doručení do mailu len v PDF formáte, alebo si ju musia fyzicky vytlačiť.

Ako uviedol tlačový odbor ministerstva vnútra pre portál Finsider, akceptovanie dokladu o PZP v elektronickej podobe bude možné v prípade, že sa v budúcnosti podarí prijať príslušnú legislatívu.

Toto by ste mali vedieť

Povinnosť uzatvoriť PZP sa na vás vzťahuje najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Výšku poistného určuje celkový predchádzajúci škodový priebeh, objem valcov, výkon motora, ale aj počet najazdených kilometrov, či spôsob platby a vernostné zľavy.

Poistné obdobie je spravidla jeden rok a poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. V prípade, ak túto povinnosť porušíte, obvodný úrad vám môže uložiť sankcie, a to až vo výške 3 320 eur.

Výhodou PZP je, že v prípade, ak spôsobíte dopravnú nehodu, škodu nemusíte hradiť z vlastného vrecka. Platením poistenia tak chránite predovšetkým vlastné financie. Týka sa to aj prípadu, ak by ste pri havárii poškodili iba vlastné auto – náklady preplatí poisťovňa. Vznik škodovej udalosti musíte nahlásiť najneskôr 15 dní po jej vzniku na území Slovenskej republiky a do 30 dní mimo Slovenska.

Vďaka PZP poisťovňa preplatí škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením či stratou veci a aj účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov z poistenia. Rovnako tak platí aj ušlý zisk či za škodu na zdraví a náklady pri usmrtení.

Uložiť článok

Najnovšie články