Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov nielen človeka. Napriek tomu, že nepatríme k najbystrozrakejším tvorom na Zemi, môžeme povedať, že ľudský zrak je veľmi dobre vyvinutý....

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov nielen človeka. Napriek tomu, že nepatríme k najbystrozrakejším tvorom na Zemi, môžeme povedať, že ľudský zrak je veľmi dobre vyvinutý. Existujú ale situácie, kedy nás naše oči zradia a vidíme veci, ktoré sú v skutočnosti úplne inak. Príkladom je aj tento experiment, ktorý na sebe môžete vyskúšať.

Tento „očný klam“ spočíva v našom periférnom videní. Periférne videnie znamená vnímanie predmetov a obrazov na periférií nášho zorného poľa. Ide teda o vyhodnocovanie podnetov ľudským mozgom na okraji očnej sietnice. Periférne videnie nie je dané automaticky, ale treba si ho vytrénovať. Dvaja ľudia môžu teda vnímať predmety v periférií svojho zorného poľa úplne odlišne. Niekto ich vidí úplne jasne, inému obraz deformuje predstavivosť vlastného mozgu.

Keď sa zapozeráte na krížik v strede obrázku môžete svoje periférne videnie otestovať. Väčšina ľudí vidí inak známe tváre svetoznámych celebrít celkom deformované, tak že ani nepripomínajú ľudské bytosti. Ako je to u vás?

periferne videnie
higherperspectives.com

Najnovšie články