Foto: Phil Long/Flickr, NASA

O konci storočia sa už nehovorí, stane sa tak oveľa skôr.

Austrália zažila extrémne horúce leto, dokonca najhorúcejšie v histórii meraní. Pocítili to ľudia, zvieratá i celé ekosystémy. Svet spozornel najmä pri správe, ktorá hovorila o tom, ako nadpriemerne vysoké teploty bránia obnove ohrozenej Veľkej koralovej bariéry. Tá síce patrí k najzraniteľnejším a najvzácnejším ekosystémom planéty, no svojou „slávou“ zatieňuje ďalší, nemenej ohrozený a vzácny kus Austrálie. Najstarší dažďový prales sveta umiera, varuje Austrália. 

Keď sa povie Austrália, väčšina ľudí si predstaví pomerne suchý kontinent. V jeho severnej časti však leží najstarší dažďový prales našej planéty. Vlhké trópy Queenslandu (angl. Wet Tropics of Queensland) je spoločné označenie tropických dažďových pralesov v severnej časti Austrálie, ktoré sa ťahajú približne na 450 km pozdĺž severo-východnom pobreží kontinentu v blízkosti Veľkej koralovej bariéry. A napriek tomu, že ich mnoho ľudí nepozná, sú najstaršími pralesmi sveta.

Foto: Vlhké trópy Queenslandu (See page for author [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)

Austrálsky dažďový prales

Vlhké trópy Queenslandu rozhodne nepatria k najznámejším oblastiam dažďových lesov na svete. Rozhodne však patria medzi najvzácnejšie. Obsahujú totiž reliktné druhy dažďového pralesa niekdajšieho prakontinentu Gondwana, ktorý pokrýval územie súčasnej Austrálie a Antarktídy. Vlhké trópy Queenslandu predstavujú unikátnu ukážku evolúcie druhov aj pripomienku ďalekej histórie našej planéty. A napriek tomu, že pokrýva 0,1% rozlohy Austrálie poskytuje domov tretine druhov austrálskych cicavcov, 41% sladkovodných rýb a polovici druhov vtákov.

Coastal Ring-tailed Gecko in Habitat

Pred niekoľkými rokmi bola oblasť dažďových pralesov v severovýchodnej časti Austrálie vyhlásená za druhú najnenahraditeľnejšiu lokalitu zo zoznamu UNESCO, ktorý pozostával z viac ako 173 000 ekosystémov z rôznych kútov planéty. Odborníci tiež v minulosti varovali, že ak sa nič nezmení, polovica endemitických druhov zmizne z Vlhkých trópov Queenslandu do konca storočia. Vyzerá to ale tak, že sa mýlili. Stane sa to oveľa skôr.

Extrémne teploty vyháňajú endemity

V najnovšom vyhlásení riadiaceho orgánu Vlhkých trópov Queeenslandu, ktorý je zodpovedný za ochranu tohto územia sa už nehovorí o konci storočia. Najhorúcejšie leto aké Austrália zažila podľa rady riadiaceho orgánu postavila niektoré pre ekosystém dažďových lesov kľúčové endemitické druhy na hranicu vyhynutia. Profesor Steve Williams, ktorý sa štúdiu austrálskych dažďových pralesov venuje už 20 rokov, zistil, že pre extrémne teploty sa endemity presúvajú do vyšších nadmorských výšok za nižšou teplotou. V nižších oblastiach, kde žili doteraz už prežiť nemôžu.

Barron Falls (Din Din), Kuranda

Odborníci monitorujú klesajúcu populáciu väčšiny druhov austrálskych dažďových lesov už viac ako 10 rokov a aktuálne sa dostali na alarmujúcu úroveň. Čo sa s krehkým ekosystémom stane, popisuje Steve Wiliams na príklade vakoveverice lemurovitej, ktorá je typickým obyvateľom Vlhkých trópov Queenslandu. Tam, kde sa ešte pred pár rokmi vyskytovala v najväčšom počte, môže byť už v roku 2022 označená za lokálne vyhynutý druh. V súčasnosti pritom nepatrí ani medzi ohrozené druhy. Podobný scenár podľa odborníkov čaká aj množstvo ďalších obyvateľov austrálskeho dažďového pralesa.

Greater Glider

Vakoveverice lemurovité sú druhom kengury, ktorá však žije výlučne na stromoch dažďových pralesov. Tieto zvieratá len veľmi ťažko zvládajú teploty vyššie ako 29°C, no počas posledného leta bola aj na najvyššom vrchole Vlhkých trópov Bartle Frere nameraná a to hneď počas šiestich dní teplota 39°C. Prírodné podmienky sa u protinožcov dramaticky menia a ak sa nestane zázrak, Austrália aj svet môžu prísť o najstarší prales a jeho obyvateľov.

ScienceAlert, The Sydney Morning Herald