Foto: TV JOJ

TV Joj sa vysokej pokute nevyhne.

Ešte v apríli 2016 odvysielala televízia Joj diel programu V siedmom nebi, ktorý nakoniec prešetrovala Rada pre vysielanie a retransmisiu. Na neskoršom zasadnutí za porušenie pravidiel uložila televízii Joj vysokú pokutu vo výške 15-tisíc eur. Súkromná televízia sa snažila rozsudok napadnúť žalobou, no dnes už je jasné, že za odvysielaný program bude niesť následky. 

13. apríla 2016 odvysielala televízia Joj diel programu V siedmom nebi moderovaný Vilom Rozborilom, v ktorom moderátor detailne rozpracovával príbeh Sašky a Simonky. Maloleté dievčatká sú sestry Lucky, ktorú vo veku 5 rokov utýrala jej matka a otčim. Následne telo zabitého dievčatka ukrývali v byte ďalšie tri roky. Saška a Simonka po prevalení prípadu putovali do pestúnskej starostlivosti.

V programe V siedmom nebi Vilo Rozboril spolu s televíznym štábom navštívil Sašku a Simonku v ich pestúnskej rodine. Reportáž najskôr vyrozprávala príbeh ich minulosti a neskôr opisovala aktuálny život. Priestor na vyjadrenie dostali aj pestúni. V programe okrem iného odznelo aj to, s akými dôsledkami mimoriadne tragickej udalosti sa musia maloleté dievčatá potýkať.

Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila televízii Joj v roku 2016 za zásah do ľudskej dôstojnosti detí pokutu vo výške 15-tisíc eur, informovali o tom Hospodárske noviny. Televízia Joj následne podala žalobu, ktorou sa pred pokutou chcela ubrániť. Ako aktuálne informuje týždenník Trend, to sa jej však nepodarilo. Rada pre vysielanie a retransmisiu mohla televízii udeliť pokutu až do výšky 165-tisíc eur.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )