Ilustračná foto: Unsplash

Stačí pár dní a rozdiel je badateľný.

Alkohol je metla ľudstva, s ktorou má problém veľké percento populácie. Občasná striedma konzumácia alkoholu sa nemusí nutne negatívne prejavovať, avšak, ak ide o časté a pravidelné pitie alkoholu vo veľkom množstve, negatívne následky sú badateľné. Ako sa ale ukazuje, už krátkodobé vynechanie alkoholu dokáže veľmi dobre vplývať na kognitívne funkcie. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Nová štúdia publikovaná v časopise Alcohol and Alcoholism ukazuje, aký pozitívny dopad už po 18 dňoch dokáže spôsobiť stopka v konzumácii alkoholu.

Alkohol a kognitívne funkcie

Portál IFLScience uvádza, že vysoká konzumácia alkoholu je spojená s kognitívnym deficitom vrátane ukladania si informácií od pamäte, nehovoriac o tom, že ťažká závislosť môže viesť až k poškodeniu mozgu. Už v minulosti sa ukázalo, že keď ľudia s poruchou užívania alkoholu prestali piť, zvrátili sa u nich niektoré deficity, ktoré vyplývali z pitia alkoholu. Vedci sa to preto rozhodli preskúmať.

Ilustračná foto: Unsplash

Do pokusu sa zapojilo 32 ľudí s ťažkou poruchou príjmu alkoholu a vedci skúmali, čo sa stane, keď s ním prestanú. Pokus vykonávali v ôsmom dni a v 18. deň po ukončení pitia. Keďže alkoholizmus je choroba vyplývajúca zo závislosti, účastníci nastúpili na odvykací program a tiež boli liečení tiamínom (vitamín B1).

Každého účastníka podrobili krátkemu testu neuropsychologického poškodenia súvisiaceho s alkoholom, ktorý určuje kognitívny stav alkoholika.

Zlepšenie po 18. dňoch

Výsledky ukázali, že 60 % účastníkov malo stále kognitívne poruchy po ôsmich dňoch, no 63 % z nich vykazovalo zlepšenie až na normálnu úroveň po 18 dňoch. Najlepšie sa im darilo vo vizuálno-priestorových testoch, ktoré sa zlepšili u 67 % testovaných.

Ilustračná foto: Unsplash

Štúdia tak tvrdí, že už po 18 dňoch od skoncovania s alkoholom je možné pozorovať zlepšenie kognitívnych funkcií. Treba však uviesť, že štúdia má aj svoje obmedzenia. Bola vykonávaná na malej vzorke a nebrali sa do úvahy iné látky, najmä nikotín, ktorý takisto môže ovplyvňovať kognitívne funkcie.

Aj napriek tomu zlepšenie, ktoré vedci zistili u ťažkých alkoholikov dokazuje, že iba krátkodobé vysadenie alkoholu môže mať na človeka veľký vplyv.

Najnovšie články