Foto: pexels.com

Zoznam vecí, ktoré sú na recykláciu komplikované.

Mnoho ľudí si myslí, že predmety, ako sú plastové vrecká a kelímky na kávu, sa dajú recyklovať, hoci to v skutočnosti nejde. Sme čoraz viac ochotní triediť náš domáci odpad, no neovládame základné pravidlá. Ak spravíme chybu, skomplikujeme recyklačný systém a zle zatriedený predmet skončí na skládke odpadu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Aby sme vám pomohli efektívnejšie triediť odpad, uvádzame zoznam niektorých najbežnejších mylných predstáv o tom, čo sa môže a čo nemôže recyklovať.

Téglik na kávu

Foto: pexels.com

Bežný papierový pohár na kávu nie je vyrobený iba z papiera – je potiahnutý aj plastovou fóliou. Niektoré sú vyrobené z polystyrénu či z biodegradovateľného materiálu, ktorý je tiež potiahnutý vrstvou fólie – ide o predmety, ktoré sú zložené z viacerých materiálov, čo ich robí nerecyklovateľnými. Aj keď ich vytriedime do koša na papier alebo plast, recyklačný systém si s nimi neporadí a skončia na skládke odpadu.

Igelitové tašky

Foto: unsplash.com

Plastové sáčky a niektoré plastové obaly sú recyklovateľné. Plastový odpad pred recykláciou prechádza ručným triedením, kde je triedený podľa farby a typu. Pracovníci ručne vyberajú plastové tašky a obaly z recyklačného pásu, no v mnohých prípadoch je ich obrovské množstvo a nedokážu ich dostatočne dobre vytriediť. Spôsobuje to upchatie strojov a následne zastavenie výroby.

Bublinková ochranná fólia

Foto: pixabay.com

Aj keď je možné recyklovať mnoho druhov plastov, konkrétny druh plastových bublinkových obalov sa nerecykluje, pretože tenký film sa môže v recyklačných strojoch zamotať a následne môže dôjsť k ich upchatiu.

Zrkadlo

Foto: unsplash.com

Zrkadlá sa ťažko recyklujú kvôli reflexnému náteru, ktorý je nanesený na skle, čo spôsobuje pri jeho tavení značné problémy. Pece si s ním neporadia.

Vreckovky a papierové utierky

Foto: flickr.com

Vreckovky či papierové utierky by sa nemali recyklovať z niekoľkých dôvodov. Prvým je, že sa na nich často nachádzajú zvyšky rôznych materiálov, ktoré môžu kontaminovať iné recyklovateľné látky. Druhým dôvodom je, že takýto papier už pravdepodobne bol recyklovaný a ich vlákna sú príliš krátke na to, aby znovu prešli recyklačným procesom.

Krabica od pizze

Foto: pixabay.com

Mastný papier je nízkokvalitný a vytvára problém v technológii recyklácie. Ak by ho bolo málo, technológia si poradí, ale s veľkým množstvom mastných fľakov by tento papier mohol byť vyradený z procesu ako nekvalitný. Mastnota sa nerozpustí a v recyklácii pôsobí ako kontaminant. No mali by sme vytriediť nepoškodenú časť krabice, pretože je to veľmi kvalitná surovina.

Oblečenie

Foto: pixnio.com

Oblečenie sa nedá recyklovať klasickou recykláciou, no existujú špeciálne programy spätného odberu, ktoré vedia znovu použiť nepotrebnú látku. Takýto program spustila napríklad spoločnosť H&M. Nepotrebné oblečenie je najvhodnejšie pre miestnu charitu, samozrejme, za predpokladu, že sú v dobrom stave. Môžeme ich posunúť kamarátom či susedom alebo ich môžeme umiestniť do zberných nádob, ktoré sú na to určené.

Hračky

Foto: unsplash.com

Plastové hračky sú vyrobené s rôznych druhov plastu, čo sťažuje ich recykláciu. Ale rovnako ako pri oblečení, existuje veľa útulkov a centier dennej starostlivosti, ktoré sa potešia pre vás už nepotrebným hračkám.

Batérie

Foto: pixabay.com

Žieravé vlastnosti ich zložiek robia z batérií nebezpečnú položku pre recyklačné zariadenia. Nabíjateľné alebo lítium-iónové batérie sú obzvlášť nebezpečné a v niektorých prípadoch spôsobujú veľmi silné požiare. Nevystavujte ich recyklačnému odpadu či komunálnemu odpadu, pretože skončia na skládke odpadu, kde tiež predstavujú riziko požiaru. Aby ste mohli recyklovať batérie, musíte ich zaniesť na špeciálne miesto určené na ich zber.

Riad

Foto: unsplash.com

Hoci je keramika technicky recyklovateľná, väčšina recyklačných systémov ich neakceptuje. To isté platí aj pre iné tepelne ošetrené sklenené misky. V prípade, ak ich vhodíte do koša určeného na sklo, môžu kontaminovať celú dávku recyklovaného skla. Preto je lepšie, ak ich vhodíte do komunálneho odpadu.

Aerosólové plechovky

Foto: pixabay.com

Či už obsahujú kvapalinu, ktorá nie je nebezpečná, akou je napríklad šľahačku alebo nebezpečnú tekutinu, napríklad striekaciu farbu, aerosólové plechovky by sa vo všeobecnosti nemali recyklovať. Je to hlavne kvôli tlakovému vzduchu vo vnútri plechoviek.

Plienky

Foto: pexels.com

Detské plienky nie sú recyklovateľné. Ak ich vhadzujete do triedeného odpadu, v recyklačných zariadeniach spôsobujú problémy. Mali by ísť preto do komunálneho odpadu. Dokonca ani nepoužité plienky nie sú recyklovateľné, pretože sú vyrobené z viacerých materiálov.

Poháre a okná

Foto: unsplash.com

Nie všetky druhy skla sú recyklovateľné. Sklo, z ktorého sú vyrobené poháre či okná, je v skutočnosti iné ako to, ktoré sa používa na výrobu obalov – je oveľa odolnejšie. Dôvodom je, že musí odolať rôznym teplotám a preto majú inú teplotu topenia ako sklenené obaly. Problém spočíva v tom, že recyklátory skla nie sú nastavené na manipuláciu s nimi.

0
Uložiť článok
Komentovať