Aký vzorec má kyselina sírová?

Pixabay

Kyselina sírová (H2SO4, triviálny názov vitriol) je silná minerálna, anorganická kyselina, miešateľná s vodou v neobmedzenom pomere. Kyselina sírová má veľmi veľa použití a po vode je to chemikália s najväčšou produkciou na svete, je takisto nazývaná aj "krvou chemického priemyslu", pretože sa nenájde výroba, kde by sa kyselina sírová nepoužívala. Dôležité aplikácie zahrňujú spracovanie rúd, výrobu hnojív, rafinovanie ropy, čistenie odpadových vôd a rôzne chemické syntézy.

Aký vzorec má kuchynská soľ?

Pixabay

Chlorid sodný (NaCl alebo kuchynská soľ) je dôležitá minerálna látka ľudskej a zvieracej potravy. Používa sa ako korenie aj ako technická surovina v chemickom priemysle a ekonomike. V prírode sa vyskytuje ako minerál halit.

Aký vzorec má deutérium, tzv. ťažká voda?

MaxPixel

Ťažká voda alebo oxid deutéria je voda v ktorej sú namiesto atómov vodíka atómy deutéria. Ťažká voda sa používa napríklad ako moderátor v niektorých typoch jadrových reaktorov. Oproti obyčajnej vode má mierne odlišné fyzikálne vlastnosti. Ťažká voda nie je rádioaktívna, vo väčších množstvách je však zdraviu škodlivá, pretože narušuje fyzikálnu rovnováhu v tele.

Aký vzorec má metán?

MaxPixel

Metán je najjednoduchší uhľovodík. Je to pri bežných podmienkach to bezfarebný plyn. Čistý metán je bez zápachu, ale na komerčné účely sa zvykne zmiešavať s malým množstvom silno zapáchajúcich zlúčenín síry ako napríklad metántiol či etántiol, ktoré mu dodávajú typický zápach zemného plynu, aby sa tak dali zistiť prípadné úniky. Metán tvorí podstatnú časť zemného plynu (až 98 %)

Aký vzorec má oxid uhoľnatý?

Pixabay

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, je ľahší ako vzduch, nedráždivý. Vo vode je málo rozpustný. Je obsiahnutý vo svietiplyne, v generátorovom a vo vodnom plyne. Oxid uhoľnatý je jed, ktorý zapríčinil pravdepodobne najviac otráv v histórii ľudstva.

Aký vzorec má síran meďnatý?

Síran meďnatý (CuSO4) je najbežnejšou a najdôležitejšou zlúčeninou medi. Z vodného roztoku kryštalizuje ako pentahydrát (modrá skalica, staršie aj modrý vitriol)

Aký vzorec má oxid uraničitý?

Pixabay

Oxid uraničitý alebo aj smolinec je chemická zlúčenina uránu s kyslíkom. Jeho využitie je predovšetkým ako palivo v jadrových reaktoroch.

Aký vzorec má alkohol (etanol)?

Pixabay

Etanol (iné názvy: etylalkohol, alkohol, lieh) je bezfarebná horľavá kvapalina s charakteristickým zápachom patriaca medzi silné narkotiká. Jej požitie najprv vyvoláva povzbudenie a neskôr paralýzu nervového systému.

Aký vzorec má kyselina fosforečná?

Pixabay

Kyselina trihydrogenfosforečná, niekedy len kyselina fosforečná, je stredne silná, pevná kryštalická látka, trojsýtna kyselina, ktorá pri zvýšenej teplote reaguje s kovmi a ich oxidmi. Jej soli (najmä s kovmi alkalických zemín) sa využívajú v poľnohospodárstve ako hnojivá.

Aký je vzorec kyseliny soľnej?

Pixabay

Kyselina chlorovodíková, technický názov kyselina soľná, je čistý, bezfarebný vodný roztok plynného chlorovodíka. Je to vysoko žieravá silná anorganická bezkyslíkatá kyselina s rozmanitým priemyselným použitím. Kyselina chlorovodíková sa prirodzene vyskytuje v žalúdočnej šťave.

1
Uložiť článok
Komentovať