Foto: pixabay

Mnohí seniori sú diskriminovaní.

Pracujúci seniori sú podľa daňového experta Jozefa Mihála diskriminovaní. Odborník tvrdí, že prichádzajú o peniaze a má na to jednoduchý príklad.

Ako informuje Jozef Mihál na sociálnych sieťach, pracujúci poberatelia starobného alebo predčasného starobného dôchodku nemajú pri výpočte dane nárok na nezdaniteľnú časť daňovníka. Za rok 2024 tak seniori štátu musia zaplatiť na dani z príjmu o 1 073 eur viac oproti iným. Okrem toho, pokiaľ pracujúci starobný dôchodca platí dôchodkové poistenie (napríklad pracuje na zmluvu), tak sa mu dôchodok za toto obdobie navýši, avšak iba o sumu, ktorá zodpovedá polovici zaplatených odvodov.

Jednoduchý príklad

Jozef Mihál tiež uviedol jednoduchý príklad. „Pani Alžbeta poberá starobný dôchodok. Počas roka 2024 ďalej pracuje na pracovnú zmluvu a platí tak odvody. Jej mzda je na úrovni priemernej mzdy, teda okolo 1 500 eur v hrubom mesačne. Po skončení roka 2024 Sociálna poisťovňa pani Alžbete okrem pravidelnej valorizácie zvýši dôchodok o sumu vypočítanú ako polovica získaného osobného bodu za rok 2024 krát dôchodková hodnota, platná v roku 2025 (čo bude približne 19,20 eura), teda o 9,60 eura. Zvýšenie dôchodku = 0,5 x 19,20 eura = 9,60 eura.“

Ako ďalej vysvetľuje, pri mzde 1 500 eur mesačne a sadzbe poistného na starobné poistenie tak zaplatí spolu so zamestnávateľom na dôchodky 341,25 eura mesačne, teda za celý rok 4 095 eur. Dôchodok sa jej zvýši o 9,60 eura mesačne. Suma, ktorú na odvodoch zaplatila, sa jej tak navráti až o 36 rokov.

Uložiť článok

Najnovšie články