Foto: Facebook- Staré Mesto - srdce Bratislavy

Zeleň na Kollárovom námestí bola odstránená bez súhlasu mestskej časti, ktorá sa o tomto čine dozvedela na základe podnetu občana.

Bratislavské Staré Mesto podalo trestné oznámenie v súvislosti s odstránením stromov a zelene na Kollárovom námestí bez oprávnenia. S podozrením zo spáchania trestného činu sa obrátilo na okresnú prokuratúru či na políciu. Trestný čin deteguje mestská časť v ohrození a poškodení životného prostredia, porušovaní ochrany stromov a krov i poškodzovaní cudzej veci.

„Podali sme podnet na Okresný úrad, podnet na preventívne a nápravné opatrenie a aj podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia a trestné oznámenie,“ skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač. Incident mal nahlásiť občan, informuje stránka Staré mesto – srdce Bratislavy.

Bezprecedentná situácia

Hovorí o bezprecedentnej situácii a svojvoľnom konaní, keď bola mestská časť obídená, rovnako tak orgán ochrany prírody. Pri akomkoľvek nakladaní so stromami musí mať vykonávateľ povolenie správcu zelene aj odborného orgánu ochrany prírody a krajiny. Platí to aj v prípade presádzania stromov, ktorý má tiež prejsť výrubovým konaním. V tomto prípade však podľa starostu žiadne také povolenie nie je. Kde sa zeleň v súčasnosti nachádza, mestská časť nevie. Stromy sú označené jej štítkami.

Mestská časť na nutnosť súhlasu upozornila ešte začiatkom februára aj stavebníka, spoločnosť Parking house. Tá sa mala prihlásiť k nedávnym bezpečnostným orezom. Samospráva pritom zdôrazňuje, že memorandum, ktoré spoločnosť podpísala ešte v roku 2020, ju na takéto konanie neoprávňuje. Podpísané bolo pritom podľa starostu bez vedomia a súhlasu mestskej časti, ktorej bola pred viac ako 30 rokmi zverená verejná zeleň, lavičky i chodníky na Kollárovom námestí. O odzverenie pozemkov síce zažiadalo hlavné mesto v roku 2022, návrh však staromestským zastupiteľstvom neprešiel a magistrát vzápätí návrh stiahol.

Výrubové povolanie nedostali

Spoločnosť sa mala v minulosti pokúsiť získať výrubové povolenie na stromy na Kollárovom námestí trikrát, avšak neúspešne. Jedno z konaní mal zamietnuť Najvyšší súd SR.

Spoločnosť Parking house stojí za projektom podzemného parkovacieho domu s takmer 300 parkovacími miestami na Kollárovom námestí a mestského parku s oddychovou zónou. Projekt nedávno po rokoch získal právoplatné stavebné povolenie. V rámci odvolacieho konania o tom rozhodol Okresný úrad (OÚ) Bratislava.

Iniciatíva na vybudovanie podzemných garáží vyšla zo strany hlavného mesta v roku 2009. V danom roku developer projekt aj predstavil. Postupne však došlo k viacerým úpravám, dôvodom boli najmä pripomienky aktivistov. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v apríli 2017. Stavebné povolenie vydal staromestský stavebný úrad ešte na jeseň 2021, zaevidoval však voči nemu niekoľko odvolaní.

Uložiť článok

Najnovšie články