Ilustračná foto: TASR (František Iván)

Zároveň by malo dôjsť k prerozdeleniu špeciálnych dráh na tri kategórie.

Požadovaný vek pre osoby žiadajúce o vydanie preukazu rušňovodiča platného na území Slovenska by sa mal znížiť na 19 rokov. Zároveň by sa mali zjednodušiť podmienky na prevádzkovanie špeciálnych dráh. Vyplýva to zo zmeny zákona o dráhach, ktorý v stredu na návrh Ministerstva dopravy SR schválila vláda.

Ďalšie zmeny

Rezort dopravy zmeny navrhol na základe poznatkov z praxe. „Návrh zákona zavádza nový inštitút licencie na zachádzanie na železničnú infraštruktúru, keďže ako ukázala aplikačná prax, doterajšie požiadavky pre prevádzkovateľov vlečiek, ktorí zachádzajú na železničnú sieť, sú neprimerane prísne,“ uviedol v predkladacej správe.

Zároveň by malo dôjsť k prerozdeleniu špeciálnych dráh na tri kategórie. Prvou kategóriou je metro, čo vytvára legislatívny základ pre jeho prípadnú výstavbu v budúcnosti. Druhou kategóriou sú lokálne dráhy, ktoré zahŕňajú koľajové dráhy slúžiace na regionálnu verejnú osobnú dopravu. Posledným typom sú turisticko-hospodárske dráhy. Sem patria všetky historické lesné, poľné a detské železničky, ktorých hlavným účelom nie je každodenná preprava cestujúcich.

Novela má zjednodušiť proces vydávania preukazu na vedenie dráhového vozidla s cieľom znížiť administratívnu záťaž dopravcov. Zmena zákona by mala zároveň sprehľadniť proces činností v oblasti železničných dráh, ktoré sú v súčasnosti upravené vo vnútroštátnej legislatíve na základe transponovania smernice Európskej únie.

Uložiť článok

Najnovšie články