foto: Laura Baross

Dňa 24. 11. 2018 sa v Aule Univerzity Selyeho v Komárne uskutoční prvý ročník interaktívnej Konferencie ŽiťVedomo, ktorú organizuje Human health institute – Inštitút pre ľudské zdravie.

Cieľom konferencie je širokej verejnosti priblížiť problémy a nájsť riešenia v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a nakladania s odpadmi, prostredníctvom ekologického rozhodovania a zodpovedného správania sa k sebe, k okoliu a životu.

Problematiku zanedbanosti životného prostredia a všetkého čo s tým súvisí, už začíname pociťovať viac – menej všetci. Už to dávno nie je len o plastových fľašiach a igelitkách, ale aj o globálnych potrebách riešenia mnohých ekologických problémov a ich vplyve na naše zdravie. Každý sa tak počas konferencie môže nechať inšpirovať prostredníctvom prednášok, workshopov, diskusie s odborníkmi z oblasti zdravotníctva, vzdelávania, zdravého životného štýlu, bezodpadovosti, podpory zdravia a hnutia Zero Waste, či lokálnymi pestovateľmi a výrobcami.

Cieľom konferencie však nie je len osveta dospelých, ale aj detí. Je pre ne pripravený celodenný program v detskej zóne, zastrešený vďaka odborníkom, pedagógom, študentom a rodičia si tak môžu v pokoji vychutnať konferenciu.

Vybrať sa vedomou cestou pre udržateľný a zdravší život znamená ŽiťVedomo.

Príbehy
0
Komentovať (0)