Foto: unsplash

Ako si zvýšiť materské?

Väčšina tehotných žien s blížiacim sa pôrodom intenzívne rieši materské. Nie vždy však viete, na čo všetko máte nárok, alebo akú maximálnu výšku môžete dosiahnuť. Preto je dobré sa o všetkom dopredu informovať.

Ako na svojom webe informuje Sociálna poisťovňa, materské sa poskytuje poistenke z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Nárok naň sa posudzuje ku dňu vzniku, ktorým je začiatok šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr ale začiatkom ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Ak porodíte skôr, tak potom sa posudzuje dňom pôrodu.

Kedy máte nárok na materské?

Samozrejme, pred nástupom na materskú platí tiež niekoľko podmienok, ktoré musíte splniť, aby ste výslednú sumu dostali. Pokiaľ ste matka dieťaťa, podmienkou je, pochopiteľne, tehotenstvo. Ďalej platí, že:

  • ste osobou poskytujúcou dieťaťu starostlivosť,
  • ste nemocensky poistená osoba alebo vám plynie ochranná lehota po skončení poistenia,
    máte najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch: pred pôrodom, ak ste matka alebo pred dňom, od ktorého žiadate o priznanie materského, ak ste iným poistencom
  • ak vám ako inému poistencovi bolo priznané otcovské a v súvislosti so starostlivosťou o to isté dieťa si neskôr (najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu, ak už matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok) uplatníte nárok na materské, podmienka 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch sa bude považovať za splnenú.

Čo všetko sa počíta do tohto obdobia?

Okrem toho sa počíta aj obdobie predchádzajúceho ukončeného nemocenského poistenia, u matiek obdobie trvajúceho iného nemocenského poistenia, taktiež obdobie štúdia na strednej alebo vysokej škole, pokiaľ ste dosiahli určitý stupeň vzdelania a štúdium bolo ukončené (platí pri matkách), obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca pre čerpanie rodičovskej dovolenky a prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu nároku na rodičovský príspevok.

Foto: unsplash

Materské si môžete zvýšiť

Množstvo tipov pre tehotné ženy, ktoré by si chceli zvýšiť materské, zverejňuje na svojich sociálnych sieťach aj odborník Jozef Mihál. Prednedávnom sa podelil o svoj tip, ako si môže žena zvýšiť materské, pokiaľ pracuje niekde, kde má nízku mzdu. Podľa neho je cestou k vyššej materskej zmena zamestnania. „Samozrejme, zmysel to má vtedy, ak máte možnosť zmeniť zamestnanie a ak v novom zamestnaní budete zarábať vyššiu mzdu. Podmienkou toho, aby to fungovalo, je, aby sa v novom zamestnaní zaplatilo poistné na nemocenské poistenie najmenej za 90 kalendárnych dní pred nástupom na materskú,“ vysvetlil.

„Pôvodné zamestnanie sa v prípade budúcej matky, ktorá sa chystá na materskú, môže, ale nemusí ukončiť. Môže to byť tak, že pôvodné zamestnanie a nové zamestnanie na seba nadväzujú, alebo pôvodné a nové zamestnania bežia niekoľko dní súbežne, alebo pôvodné zamestnanie a nové zamestnanie bežia súbežne až do materskej, avšak mamička požiada o materské len z nového zamestnania.“

Pozor na túto vec

Uložiť článok

Najnovšie články