Pixabay

Využívanie pravej či ľavej ruky ako dominantnej súvisí s evolúciou a vývinom človeka až do súčasnej podoby. Prečo ale je väčšina ľudí pravákov?

Ktorá ruka je u vás dominantná? Ak ste na tom ako väčšina populácie, potom to bude pravá ruka. Približne až 90% ľudí na Zemi sú praváci. Vedci sa preto pozreli na to, či naši vzdialení evoluční príbuzní tiež uprednostňovali jednu ruku na úkor druhej, alebo nie. Je totiž známe, že primáty, naši najbližší príbuzní zo živočíšnej ríše nevykazujú žiadnu preferenciu pravej či ľavej ruky. Ako to teda je a čo vlastne znamená to, že využívame jednu ruku viac ako tú druhú?

Predpokladá sa, že rozvoj osvojenia si jednej ruky ako dominantnej bol evolučným krokom. Mozog tak dokáže lepšie vycibriť cit v ruke a dokáže sa na jej činnosti lepšie sústrediť a ovládať. Vedci preskúmali evolučné články ľudí, aby zistili, kedy si osvojenie využívania jednej ruky ako dominantnej vznikol.

Je známe, že mozog sa skladá z dvoch polovíc – hemisfér. Ľavá hemisféra riadi jazykové a motorické schopnosti, zatiaľ čo pravá je zodpovedná za vizuálne a priestorové schopnosti. Známe je tiež to, že ľavá hemisféra ovláda pravú časť tela a naopak. Aj keď hemisféry fungujú spoločne, ukazuje sa, že dominancia kognitívnych procesov v jednej strane mozgu je spojená so zlepšením týchto procesov aj v praktickej stránke.

Dôkazom toho sú staroveké kamenné nástroje našich evolučných predkov. Najstaršie kamenné nástroje sa datujú do obdobia z pred 3,3 milióna rokov. Výroba kamenných nástrojov si vyžadovala veľkú zručnosť a obratnosť, čo súvisí s prepojením údajov z ľavej aj pravej hemisféry mozgu.

Pri skúmaní nájdených pozostatkov chrupu Homo Habilis – človeka zručného sa zistilo, že práve tento náš evolučný predok začal používať ako dominantnú pravú ruku. Prišli na to vďaka ryhám v zuboch, ktoré vznikli pri pridržiavaní nástrojov s ktorými pracoval. A keďže ľavá hemisféra zodpovedá za motorické zručnosti a ovláda pravú časť tela, je zrejmé, že človek tak využíva viac pravú ruku. Znamená to, že dominancia jednej ruky nastala približne pred 1,8 miliónmi rokov.

David Frayer
David Frayer

Preferencia jednej ruky znamenala pre ľudstvo ale oveľa viac ako sa na prvý pohľad javí. Rozvoj týchto činností súvisel aj so vznikom a rozvojom jazykových schopností.

Dobrou správou je, že nezáleží na tom, či ste pravák alebo ľavák. Dôležité je, že máte jednu ruku dominantejšiu ako druhú. Vďaka tomu sme sa dokázali evolučne posunúť na úroveň moderného súčasného človeka.

Pozri aj: Všetci ľudia s krvnou skupinou “0” majú jednu vec spoločnú a je úžasnejšia, než ste si mohli myslieť

interez.sk (mmm), theconversation.com
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )