Foto: Unsplash

Spoločnosť Profesia už po pätnástykrát zostavila rebríček absolventov vysokých škôl.

Absolventi odborov informatika, stavebníctvo a strojárstvo pravdepodobne nebudú mať problém so zamestnaním sa. Nasvedčujú tomu dáta pracovného portálu Profesia.sk, ktorý aj tento rok pripravil hodnotenie univerzít, fakúlt a študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov.

Spoločnosť Profesia už po pätnástykrát zostavila rebríček absolventov vysokých škôl. Zohľadňuje v ňom, koľko zamestnávateľov si na portáli Profesia.sk prehliadalo v roku 2021 životopisy absolventov. Zameriava sa teda výlučne na možnosť uplatnenia absolventov na trhu práce a nehodnotí kvalitu jednotlivých vysokých škôl. Zároveň však môže pomôcť stredoškolákom či maturantom pri rozhodovaní ich ďalšieho smerovania.

Ako si absolventi viedli počas minulého roku?

Zamestnávatelia majú stále najväčší záujem o absolventov študijného odboru informatika. Dokazuje to skóre, ktoré predstavuje priemerný počet firiem, ktoré si z databázy na portáli Profesia.sk otvorili životopis absolventa. Po ukončení vysokoškolského štúdia si životopis uchádzača alebo uchádzačky o zamestnanie s odborom informatika pozrie v priemere takmer 5 zamestnávateľov.

Foto: Unsplash

Žiadaní sú aj absolventi odboru stavebníctvo. Kandidátov s touto špecializáciou si prezrú približne traja zamestnávatelia. Záujem vidíme aj o absolventov strojárstva, životopis uchádzača si v priemere prečítajú takmer tri firmy. Kým v minulom roku bol tento odbor piaty najžiadanejší, tento rok sa posunul už na tretiu priečku.

Zamestnávatelia tiež prejavujú zvýšený záujem o životopisy absolventov odborov ekonomika a technika. Skóre medziročne narástlo pri všetkých odboroch, čo môže poukazovať na to, že zamestnávatelia majú väčší záujem nájsť si zamestnancov aj z radov absolventov.

Na čele rebríčka vysokých škôl Slovenská technická univerzita

V rámci pracovného portálu Profesia.sk bol spomedzi verejných vysokých škôl najväčší záujem o absolventov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Životopisy absolventov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z tejto univerzity si prezrú v priemere 4 firmy. Na druhom mieste skončila Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá ešte minulý rok stála na čele rebríčka. Životopisy jej absolventov získali skóre 3,6.

Foto: Unsplash

Záujem zo strany zamestnávateľov pretrváva aj o absolventov Žilinskej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach. O tri priečky si polepšila Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne. Naopak, o dve miesta klesla Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Chýbajú stále informatici

Najžiadanejších absolventov má na Slovensku stále Fakulta informatiky a informačných technológií v rámci Slovenskej technickej univerzity (STU). Na vrchných priečkach sa však umiestnili aj ďalšie fakulty súvisiace s informatikou. Preferovaní sú aj uchádzači a uchádzačky, ktorí skončili Fakultu elektrotechniky a informatiky STU, absolventi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Strojníckej fakulty.

Najnovšie články